This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuws


PEFTEC 2019 komt naar Rotterdam Internationale


PEFTEC 2019, de 3e


Conferentie en Expositie over Petroleum, Raffinage en Milieu- technologie, vindt op 22 & 23 mei plaats in congrescentrum Ahoy in Rotterdam. Eerdere evenemen- ten vonden plaats in Antwerpen, maar organisator Marcus Pattison zegt: “Rotterdam Ahoy is een le- vendige, frisse locatie, middenin in een van de grootste petro- chemische hubs ter wereld. Ook heeft het uitstekende transport- verbindingen, en dus zal de ver- plaatsing van het congres naar Rotterdam een reis naar PEFTEC nog eenvoudiger maken.”


“Wij zijn bezig met het afronden van het congresprogramma, maar potentiële sprekers kunnen nog steeds hun voorstellen voor- leggen via www.peftec.com .”


Rotterdam heeft de grootste ha- ven van Europa en bevindt zich in het hart van het ARRA-cluster (Antwerpen-Rotterdam-Rijn- Ruhrgebied) met 5 olieraffinade- rijen, 45 chemische bedrijven, 5 producenten van biobrandstof, 2 biochemische fabrieken en een aantal belangrijke elektriciteits- centrales. De haven is ook een uitermate belangrijk overslag-


punt voor bulkproducten, tussen het Europese continent en bui- tenlandse markten.


PEFTEC 2019 is een specialistisch evenement dat gericht is op monitoring en analyse binnen de toepassingen Petroleum, Raf- finage en Milieu. PEFTEC bouwt voort op het succes van eerdere evenementen, en het biedt be- zoekers en afgevaardigden een uitgebreid programma van con- gressen en seminars met interna- tionaal bekende experts. Presen- taties zijn gericht op een groot aantal kwesties, waaronder pro- cesmonitoring en -beheersing, regelgeving, normen, methoden, technologie en analytische tech- nieken, samen met casestudies en rapportages over het meest actuele onderzoek.


Het technische programma wordt aangevuld met een groot internationaal congres met pro- duct- en serviceverleners van over de hele wereld, die 250 be- drijven vertegenwoordigen.


GroenLinks fractievoorzitter Jesse Klaver lanceerde onlangs een wetsvoorstel voor een nationale CO2


VNO-NCW: Klaver presenteerde fake news -taks. Volgens Klaver is


de industrie goed voor 80% van de Neder- landse CO2


-uitstoot en is de burger straks


de dupe van de nieuwe energietarieven. Ook over de klimaattafel ‘industrie’ had Klaver geen goed woord over. “Daar zitten nu juist die grote bedrijven aan”, vertelde hij. “Wat daar is gebeurd vind ik niet goed. Die grote bedrijven hebben het voortdu- rend voor het zeggen en dat klopt niet.”


Volgens VNO-NCW voorzitter Hans de Boer creëert Klaver een beeld waarin de industrie niet alleen als grootste vervuiler wordt weg- gezet, maar ook nog eens niets betaalt en dat de burger daarvan de dupe is. “De feiten zijn echter als volgt: de industrie is goed voor een kwart van de Nederlandse CO2


-uit-


stoot’, vertelt de voorzitter in een interview met Sven Kokkelman op Radio 1. “Van de geplande CO2


-verminderende maatregelen,


neemt de industrie 30% op z’n schouders. Van de subsidies die hiervoor verstrekt wor- den, krijgt de industrie slechts een zesde. Verder betaalt de industrie tot aan 2030 15 miljard aan vergroenende investeringen. Klaver schetst een onjuist beeld en creëert hiermee klimaatwerklozen: 50.000 banen om precies te zijn. Klaver moet eens stop- pen met dit fake news.”


“Klaver is gevaarlijk bezig”, vervolgt De Boer. “Hij holt onze banen en concurrentiekracht uit.” Volgens een studie van De Nederlandse Bank zou een nationale CO2


-heffing van 50


euro goed zijn voor een verlaging van het BNP met 1% en 0,6% meer werkloosheid: 50.000 banen dus. “Als je de staalproductie zo’n 10% duurder maakt, wordt ons staal, wat het schoonste ter wereld is, minder interessant en wordt er in andere landen minder schoon staal aangekocht. Nederland armer en de wereld warmer.”


In het kader van actuele bezorgd- heid over stijgende wereldwijde methaangasniveaus, wordt in het kader van PEFTEC ook een Con- gres voor Industriële Methaan- gasmetingen georganiseerd, met een groot aantal verschillende sprekers die zullen vertellen over projecten en technieken die ge- bruikt wordt bij initiatieven voor het meten en terugdringen van methaangasemissie.


De programma’s voor beide congressen, samen met een boordevol seminarprogramma, worden op de website van het evenement gepubliceerd.


Meer informatie: www.peftec.com


systeem om precies te zijn. “Wij zijn daar groot voorstander van, maar je moet dus niet naast dat ETS systeem als land nog eens een nationale CO2


Bovendien ís er al een CO2 -taks opleggen.”


We leggen de fractie van GroenLinks de cij- fers van VNO-NCW voor en vragen om een reactie. “Ruwweg 80% van de CO2


-uitstoot


komt van bedrijven, maar inderdaad niet van de industrie. Jesse zei ‘van bedrijven’, maar een paar zinnen daarvoor had hij het inderdaad over grote bedrijven”, geeft de fractie toe in een schriftelijke verklaring. We vragen de fractie ook waarom het ETS niet werd genoemd tijdens de discussie. “Uiteraard wil GL een werkend ETS-systeem, en Bas Eickhout werkt daar in het Europees Parlement keihard voor. Dat is echter niet zo makkelijk en het ETS-systeem is niet in lijn met het klimaatverdrag van Parijs: er zitten teveel emissierechten in het systeem waar- door de prijs te laag is”, luidt het antwoord.


-heffing. Het ETS


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48