This page contains a Flash digital edition of a book.
Industriewater Bouw proefinstallatie in Plant One in de Botlek in volle gang


ZERO BRINE-project streeft naar sluiting water- en zout- kringloop procesindustrie


De bouw van de proefinstallatie voor het Europese ZERO BRINE-project in Plant One Rotterdam in de Bot- lek is in volle gang. In maart starten de eerste testen om onder meer zout uit procesafvalwater geschikt te maken voor hergebruik. De onderdelen van de proefinstallatie komen uit verschillende Europese landen, waaronder Griekenland, Italië en Nederland. De coördinatie van het project is in handen van de TU Delft.


Adriaan van Hooijdonk


Wereldwijd nemen de industriële zoutwater-


afvalstromen toe...


gebruiken om zo invulling te geven aan de circulaire economie? Deze vraag staat centraal in het Europese ZERO BRINE-project dat in 2017 is gestart. Met een subsidie van 11 miljoen euro uit het Horizon 2020 Innovation Action Programma onderzoeken 22 part- ners van onderzoeksinstituten, mkb, bouwbedrijven en eindgebruikers uit tien landen in vier jaar welke oplossingen ze hiervoor kunnen vinden. Kern van het project vormen de proefinstallaties bij vier bedrijven in Spanje, Turkije, Polen en Nederland.


H


oe kunnen we ervoor zorgen dat indus- triële zoutwater-afvalstromen niet in het milieu terechtkomen door zouten en schoon water terug te winnen en te her-


“Wereldwijd nemen de industriële zoutwater-afvalstro- men toe”, stelt Henri Spanjers, projectleider van de TU Delft. Dat heeft volgens hem verschillende oorzaken. “Zo zijn de meeste industriële sectoren al volop bezig om water voor hun processen te hergebruiken. Water is op termijn immers steeds schaarser. Door de groot- schalige toepassing van membranen die steeds goed- koper en efficiënter worden geproduceerd, neemt het hergebruik van water alleen maar toe. Maar wat doen we met de brijn die overblijft? Dat kun je bijvoorbeeld niet altijd zomaar op oppervlaktewater lozen. Het ecosysteem kan hierdoor in gevaar komen.” Bovendien bevatten de industriële zoutwater-afvalstromen bruik- bare grondstoffen, zoals magnesium en natriumchlori- de (in de volksmond ook wel (keuken) zout genoemd). Door deze stoffen te hergebruiken, geven bedrijven invulling aan de beoogde circulaire economie.


Een van de vier pilotprojecten is bij een Turkse textielfabriek


12


| nummer 1 | 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48