This page contains a Flash digital edition of a book.
Demiwaterfabriek van Evides Industriewater in de Botlek


Eerste proefi nstallatie De eerste proefi nstallatie voor het ZERO BRINE-project wordt momenteel gebouwd bij Plant One in de Botlek. Hier kunnen bedrijven en kennisinstellingen in een voor- malige hal van chemiebedrijf Huntsman op semi-industriële schaal duurzame proces- technologie testen en valideren. De proef- installatie bestaat uit verschillende appara- ten in vier frames die uit meerdere Europese landen komen. Zo levert Lenntech Water- behandeling twee nanofi ltratie-units, terwijl de universiteiten van Palermo en Athene


respectievelijk een kristallisatiereactor en verdamper leveren. Voor de start van het proefproject is volgens Spanjers bewust voor de Botlek gekozen. “De deelnemers willen de ervaring die wij hier opdoen, gebruiken voor de projecten in de andere landen. Wanneer de proefi nstallatie in Plant One draait, starten de projecten in Spanje, Turkije en Polen.” De proefi nstallatie behandelt vanaf maart 2019 één kuub regeneratiewater per uur. Deze zoute stroom komt van de ionenwis- selaar in de demiwaterfabriek van Evides Industriewater in de Botlek. Deze plant levert


ultrapuur gedemineraliseerd water aan verschillende (petro)-chemische bedrijven in het havenindustriële complex van Rot- terdam. Evides Industriewater haalt het water voor de demiwaterfabriek uit het Brielse Meer. Dit water bevat niet alleen zouten en mineralen, maar ook humus- zuren. Daarom gebruikt Evides Industrie- water een combinatie van membraanfi ltra- tie en ionenwisselingstechnologie om het water uit het Brielse meer te ontzouten. Voor het regenereren van het ionenwisse- lingsproces zijn echter grote hoeveelheden


Turkse textielfabriek zoekt oplossing voor persistente kleurstoff en


ZERO BRINE heeft vier pilotprojecten: in Spanje, Turkije, Polen en Nederland. Zo gaat het in Spanje om een silicaplant waarbij tijdens het productieproces een zoute afvalwaterstroom ontstaat. Door middel van elektrodialyse en eutectische vrieskristallisatie proberen de onderzoekers zowel zwavelzuur en natronloog als natriumsulfaat terug te winnen. Hierbij gebruiken ze een soort vriezer van de TU Delft. Het apparaat zorgt ervoor dat het zoute water extreem afkoelt zodat de zouten kristalliseren. In de Poolse kolenmijn gaat het om elektrodialyse en omgekeerde osmose. De Turkse textielfabriek gebruikt kleurstoff en om katoen en ande- re stoff en te kleuren. Hiervoor is veel zout nodig om er voor te zor- gen dat de kleurstoff en goed aan het textiel hechten. Na afl oop van het proces blijft een lastig te behandelen afvalwaterstroom


over. Kleurstoff en zijn immers nauwelijks biologisch afbreekbaar, wat nog eens wordt versterkt door de hoge concentratie zout in de afvalwaterstroom. Daarom zetten de onderzoekers een com- binatie in van onder meer nanofi ltratie en omgekeerde osmose in om het zout terug te winnen. Het tweede proefproject in Plant One Rotterdam behandelt de tweede brijnstroom van Evides Industriewater. Hierbij gaat het om het concentraat van hun omgekeerde osmose-installatie, de twee- de stap in het waterproductieproces. Het Britse bedrijf Arvia ge- bruikt een elektrochemische methode om organische stof uit het brijn te verwijderen. Hiervoor passen ze Arvia’s Nyex technologie toe. Het geleidende materiaal absorbeert organisch materiaal en zet het via een elektrochemisch proces om in CO2


en waterdamp. 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48