This page contains a Flash digital edition of a book.
Events Kennis en kunde staat centraal Industrial Ethernet: de basis


Ethernet is misschien wel het meest succesvolle protocol ooit. Zowel thuis, als op kantoor en in de fabriek maken mensen gebruik van Ethernet. En iedereen kent Ethernet, het krachtige protocol dat is bedacht in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Tot nu toe heeft het Ethernet nog geen enkele grote modificatie ondergaan. Op dit moment werken productiebedrijven aan een digitale transformatie. Bewegingen zoals Industrie 4.0 en Industrial IoT wakkeren deze transformatie alleen maar verder aan. Maar deze digitale transformatie stelt hogere eisen aan Ethernet. Een modificatie van Ethernet is daarom noodzakelijk. En dat mag overigens ook wel na veertig jaar.


Susanne van Boxtel, FHI


juiste integratie betekent een voorsprong op collega bedrijven binnen de branche. Vernieuwingen zijn er echter wel degelijk en graag bespreken we deze dan ook met u op dinsdag 26 maart 2019 tijdens het collectie- ve Industrial Ethernet-consult in De Basiliek in Veenendaal.


I


Big Carl Deze editie hebben we een aantal zeer inte- ressante cases. We beginnen met de Belgi- sche kranenbouwer SARENS. Zij doen hun


ndustrial Ethernet maakt com- municatie tussen alle lagen van de automatisering-piramiden mogelijk, tot aan de sensor. Een


slogan eer aan: “niets te zwaar, niets te hoog”. Het bedrijf bouwde afgelopen jaar in Gent ’s werelds grootste ringkraan en doopte hem tot ‘Big Carl’. Na een half jaar proefdraaien, verhuist de kraan begin 2019 voor vier jaar naar het Britse Hinkley Point C, Somerset waar Big Carl zal worden ingezet voor het extreem zware hijswerk. Met een lastvermogen van 250.000 tonmeter, een hoofdmast tot 160 meter en optioneel een Jib tot 100 meter, verslaat deze kraan alle records. Maar hoe deze kraan zijn mobiliteit blijft behouden, ronddraait, hijst en verplaatst? En dit volgens de hoogste veiligheidsnormen? Hier is een knap ‘staaltje techniek’ voor nodig als het gaat om machinebesturing. Hoe de automatisering, en in het bijzonder de indus- triële netwerken PROFINET en SERCOS, is toe- gepast, wordt in deze lezing belicht.


Olie-opslag


Na dit hoogstandje zal VTTI, de organisatie achter elf olieopslagterminals met een gezamenlijke capaciteit van meer dan 8 miljoen m3


, ingaan op hun industrial


ethernet netwerk. Opslagterminals bestrij- ken meestal een groot oppervlak met een diversiteit van automatiseringssystemen, onder andere videobewaking, toegangs- controle en procesbesturing. Ruud Tim- mermans zal ingaan op specifieke proble- men die zij tegenkomen en hoe VTTI deze weet aan te pakken.


Remote acces Binnen de parallelsessies gaan we in op een aantal zeer interessante onderwerpen. Zo worden er oplossingen besproken om smart devices veilig en wireless te verbin- den met het machinepark. Verder wordt de interoperabiliteit van systemen met PLC’s, IIOT en cloud besproken en wordt er aan de hand van praktijkvoorbeelden toege- licht welke uitdagingen er zijn met betrek- king tot remote access en op welke wijze een koppeling met een cloudomgeving kan helpen.


De keynote van VTTI draait om de Rotterdamse haven. 36 | nummer 1 | 2019


Waterzuivering Ook zullen we dieper ingaan op de archi- tectuur en het gebruik van verschillende protocollen van Industrial Ethernet. De vraag of Modbus TCP, EtherNet/IP of PROFINET gewoon Industrieel Ethernet is, zal worden beantwoord met een prak- tijkvoorbeeld van de nieuwbouw van een nieuwe waterzuivering. Hier is gekozen om Industrieel Ethernet toe te passen voor de automatisering en smart instrumentatie. De realisatie van dit project heeft beves- tigd dat de keuze voor Industrieel Ethernet juist is geweest. Maar de praktijk heeft ook aangetoond dat het succes in het bijzon- der wordt bepaald door een integrale pro-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48