This page contains a Flash digital edition of a book.
De fullservice QHSE partner voor bedrijven


Innovatief ondernemen vraagt om durf en een brede blik. Wanneer u graag een stapje verder gaat en het belangrijk vindt om uw bedrijfsvoering te verduurzamen en proactief de werk- en leefomgeving te verbeteren, dan vindt u in BMD Advies een betrouwbare QHSE partner. Wij denken met u mee en helpen u om uw ideeën te realiseren.


Onze adviseurs ontzorgen zodat u als ondernemer kunt ondernemen


Een fullservice QHSE partner, dat ben je niet zomaar. Ruim vijfenzeventig BMD- adviseurs zijn dagelijks op pad om bedrij- ven te ondersteunen bij hun bedrijfsvoe- ring. Ze zorgen ervoor dat alles binnen uw organisatie klopt op het gebied van arbo, milieu, veiligheid, kwaliteit en ma- nagementsystemen. Onze adviseurs ont- zorgen zodat u als ondernemer kunt on- dernemen.


ij- t on-


BMD Advies werkt op basis van een vaste, duurzame vertrouwensrelatie waarbij u als ondernemer het meest gebaat bent. U kunt bij BMD Advies altijd terugvallen op uw vaste contactpersoon, die volledig op de hoogte is van uw situatie. Omdat wij vanuit acht verschillende locaties wer- ken, zijn wij bovendien we uitstekend op de hoogte van de specifieke regionale en plaatselijke omstandigheden.


BMD Advies, de fullservice QHSE partner Praktisch en professioneel ant-


woord op uw arbo- en veiligheids- vraagstukken. Dat onze aanpak altijd preventief, proactief en toe- komstgericht is, spreekt voor zich.


De BMD-specialisten begeleiden u bij het opzetten en implemen- teren van alle denkbare manage- mentsystemen volgens de nieuw- ste normen.


Of het gaat om uw vergunningen- situatie, milieurapportages, het implementeren van voorschriften: uw BMD-adviseur helpt u bij het op orde brengen en houden van uw milieuzaken.


Het bijspijkeren van kennis over wet- en regelgeving, technologische ontwikke- lingen, of het trainen van vaardigheden op organisatorisch vlak: BMD Advies verzorgt het.


Met de digitale tools van BMD Advies bent u altijd op de hoogte van actuele wet- en regelgeving, richtlijnen, normen en ontwikkelingen in uw omgeving. ving.


Met de digitale tools van BMD Advies bent u altijd op de hoogte van actuele wet- en regelgeving, richtlijnen, nor- men en ontwikkelingen in uw omge-


De groenste energie is bespaarde ener- gie! BMD Advies berekent voor u de opties, de investeringen en de terugver- dientijden. Ook is er het gunstige BMD- energiecollectief en optimaliseren onze specialisten uw energiecontracten.


De groenste energie is bespaarde ener- gie! BMD Advies berekent voor u de opties, de investeringen en de terugver- dientijden. Ook is er het gunstige BMD- energiecollectief en optimaliseren onze specialisten uw energiecontracten.


Meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met een adviseur bij u in de buurt: www.bmdadvies.nl/locaties/


www.bmdadvies.nlinfo@bmdadvies.nl • 085 015 00 47


Het bijspijkeren van kennis over wet- en regelgeving, technologische ontwikke- lingen, of het trainen van vaardigheden op organisatorisch vlak: BMD Advies verzorgt het.


28


39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48