This page contains a Flash digital edition of a book.
Industriewater Actief kool brengt Chemours onder de lozingeis Chemours brengt lozing FRD


Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht is sinds anderhalf jaar bezig de lozing van FDR902 en 903 (‘GenX’) fors terug te brengen. Met succes: in 2018 voldeed het chemiebedrijf al aan de aangescherpte lozingseis van de provincie Zuid-Holland die vanaf 1 januari 2019 van kracht is. Drie extra koolstofbedden van de Belgische firma Desotec in het waterzuiveringssysteem spelen hierbij een essentiële rol.


Adriaan van Hooijdonk


terug te winnen voor hergebruik”, zegt waterexpert Ton Roelen van Chemours in een zaaltje van het che- miebedrijf aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Dat bleek echter niet voldoende om de alsmaar strengere lozingeisen van de provincie Zuid-Holland voor FRD 902 en 903 te halen. Daarom heeft Chemours samen met watertechnologieleverancier Logisticon Water Treatment in 2017 een proefinstallatie gebouwd om de lozingeisen alsnog te halen. En met succes, want in 2018 slaagde het chemiebedrijf erin om de lozing tot 140 kilo terug te brengen. Hierdoor voldoet Che- mours voortijdig aan de aangescherpte lozingeis van maximaal 148 kg per jaar die vanaf 1 januari 2019 van kracht is.

Chemours investeert de komende jaren 75 miljoen euro in maatregelen en on- derzoek om de emissies van organische en gefluoriseerde stoffen naar lucht en water aanzienlijk te verlagen.


Verschillende apparaten De proefinstallatie staat aan het einde van het terrein en bevat verschillende apparaten die in de open lucht of in containers zijn geplaatst. Het hart van de zuive- ring wordt gevormd door drie silo’s met actief kool van Desotec. “Eén is er continu in bedrijf. De tweede


Wij gebruiken al ruim vijftien jaar twee koolstofbedden, de laatste vijf jaar gecombineerd met nanofiltratie en om- gekeerde osmose om de FRD-stoffen


fungeert als achtervang voor als het actief kool in de eerste is verzadigd, om doorslag te voorkomen”, legt Roelen uit. “De derde is niet aangesloten, maar fun- geert als back up.” Maar daarmee was nog niet alles opgelost, want Roelen moest ook nog een oplossing vinden voor de vaste deeltjes in het influent naar de eerste linie actiefkoolfilters die nog FRD 902 en 903 bevatte. De oplossing hiervoor is gevonden in een drietraps voorschakeling om de vaste deeltjes te ver- wijderen. De schakeling tussen de koolstofbedden is nu nog handmatig, maar op termijn geautomatiseerd. In de drietraps voorschakelunit zijn verschillende level meters geïnstalleerd die de unit aansturen. Het bedrijf gebruikt software om de kleppen te openen en te sluiten.


Na de twee bedden staat een apparaat dat automa- tisch monsters neemt. De monsters gaan eerst naar het lab van Chemours om de eventuele aanwezigheid van de fluorhoudende stoffen aan te tonen en ter controle nog naar een extern, onafhankelijk labora- torium.


De totaalstroom van 50 kubieke meter afvalwater per uur bevat niet alleen FRD 902 en 903, maar ook schoonmaakmiddel en vaste deeltjes...


Een van de nieuwste onderdelen die aan de proefin- stallatie is toegevoegd is een decanter. Hiermee haalt het chemiebedrijf de vaste deeltjes uit het slib dat uit de DAF-installatie en de zandfilter komt. “Dat is nodig om te voorkomen dat het actief kool te snel verzadigd raakt. De totaalstroom van 50 kubieke meter afval- water per uur bevat niet alleen FRD 902 en 903, maar ook schoonmaakmiddel en vaste deeltjes”, aldus Roelen.


26 | nummer 1 | 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48