This page contains a Flash digital edition of a book.
Events Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen Extra kennissessies


De Nederlandse watersector lijkt in een stroomversnelling te zijn gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de hogere eisen aan waterkwaliteit, energietransitie, circulaire doelstellingen en kansen met digitalisering. Om aan de expliciete wens van de bezoekers van Aqua Nederland Vakbeurs te voldoen, organiseert de beursorganisatie meer praktische kennissessies naast het platform van ruim 370 exposerende bedrijven. Gelijktijdig vindt het vijfde seminarprogramma van de Nationale Watertechnologie Week plaats en worden er kennissessies door o.a. RIONED, Deltares en KWR georganiseerd.


Thema’s Nationale Watertechno- logie Week ENVAQUA, NWP en Water Alliance geven de seminars van de Nationale Watertechnolo- gie Week vorm. Actuele thema’s die van belang zijn in afvalwater- en drinkwaterzui- vering worden deze beursdagen behandeld. Met op dinsdag 19 maart: waterkwaliteit en -veiligheid, woensdag 20 maart: innovaties in technologie en donderdag 21 maart: de klimaatadaptieve stad. Tevens wordt de rioolsector bediend met thema’s als ver- waarding van grondstoff en uit het riool, de toekomst van onderhoud en inspectie en rioleren in de klimaatadaptieve stad.


Nieuw! Fitterijdemonstraties Deze editie worden voor het eerst fi tterij- demonstraties gegeven door de fi tterijteams van Waternet en Waterbedrijf Groningen. De Commissie Fitterijwedstrijden (Koninklijk Nederlands Waternetwerk) werkt samen met beursorganisator Easyfairs en geeft de teams extra trainingsmogelijkheden voor de


34 | nummer 1 | 2019


tweejaarlijkse nationale kampioenschappen tijdens de Amsterdam International Water Week. Per beursdag worden er zes demon- straties gegeven.


Innovatiestraat Voor de laatste ontwikkelingen in de bran- che kunnen bezoekers terecht in de Inno- vatiestraat, die in samenwerking met Water Alliance wordt opgezet. Deelnemers onder wie CirTec, ABB B.V. en Akanova zijn verte- genwoordigd en tonen hier hun innovaties aan het grote publiek. Ook geven zij tijdens de lunch een pitch over hun product op de Aqua Lounge.


Over Aqua Nederland Vakbeurs Aqua Nederland Vakbeurs is hét toonaange- vende evenement van de nationale water- branche. Brancheprofessionals zien, voelen en ervaren de nieuwste innovaties en pro- ducten op het gebied van waterbehande- ling, watermanagement en watertechnolo- gie. De beurs vindt net als voorgaande jaren


gelijktijdig plaats met RioleringsVakdagen. Bezoekers kunnen beide beurzen gratis bezoeken op 19, 20 & 21 maart 2019 in Evenementenhal Gorinchem.


Meer informatie: www.aqua-vakbeurs.nl en www.rioleringsvakdagen.nl


RIOLERINGS VAKDAGEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48