This page contains a Flash digital edition of a book.
Events Netwerk en kennisevent van FHI wordt steeds beter bezocht PPA 2019


Met 313 bezoekers is de PPA ten opzichte van vorig jaar met 15,5% gegroeid. En dat was te merken. Tijdens de pauzes was er op de beursvloer een goede bedrijvigheid en bij de eerste plenaire sessies waren de stoelen, ondanks het vroege uur, vrijwel allemaal bezet. We vatten de plenaire sessies nog even voor u samen.


Van Oord Marine ingenuity


projecten uitvoert in baggeren, olie & gas infrastructuur en off shore wind. Daan Baljet is Manager Electrical & Automation bij Van Oord en in zijn lezing vertelt hij meer over automatisering op de schepen.


V


Daan Baljet vertelt over scheepsautomatisering en mission equipment automatisering bij Van Oord.


TAB-EX02


De explosieveilige Tablet Tab-Ex02, gebaseerd op de Samsung ‘state of the art’ Galaxy Tab Active2, is de nieuwste versie in een reeks succesvolle voorgangers van dit type. De groei van klant specifi eke applicaties, gecombineerd met de toegenomen functies van de tablet maken het werken hiermee in explosiegevaarlijke omgevingen een stuk eenvoudiger.


De TabEx02 wordt door operators en maintenance personeel veelvul- dig ingezet binnen de olie en gas, raffi nage, chemische, farmaceuti- sche en overige ‘heavy Industries’.


Het is een lichtgewicht en toch robuuste krachtpatser, welke draait met een high performance


Android 8.1 operating systeem. De tablet wordt aangestuurd door een krachtige Octo Core Processor met 1.6 GHz kloksnelheid en standaard 3 Gigabyte RAM geheugen.


Met de TabEx02 zorgt ecom voor een technisch uitgebalanceerd platform voor complexe applica- ties die stabiel moeten draaien om mensen en techniek met elkaar te kunnen koppelen. In het tijdperk van Industrie 4.0 en het IoT kan men in de explosiegevaarlijke omgevingen niet meer om deze TabEx02 heen. U zult merken dat deze tablet een belangrijk onder- deel gaat uitmaken van uw proces en een bepalende factor wordt in het succes van uw installatie in de komende jaren.


De verbeterde hardware features van de TabEx02 maken het bijvoorbeeld mogelijk om objecten te identifi ceren via zo- genoemde Augmented Reality applicaties. De beschikbare applicaties (software) bieden de basis voor bestaande data om de gebruiker in het veld van de juiste actuele infor- matie te voorzien. Video streaming over het eigen netwerk of verbinden via de Cloud, het is allemaal mogelijk.


Meer informatie: www.pepperl-fuchs.com


Power management Traditioneel werd er bij Van Oord onder- scheid gemaakt tussen enerzijds de scheepsautomatisering en anderzijds de automatisering van de ‘machine equipment’. Scheepsautomatisering heeft te maken met het schip zelf, onafhankelijk van de specifi eke taak van het schip. De machine equipment heeft wel een specifi eke taak, bijvoorbeeld het opspuiten van zand of het trekken van kabels.


an Oord is een internationaal opererend bedrijf in wat ze zelf ‘marine ingenuity’ noemen. Dat houdt in dat het bedrijf


“Bij de scheepsautomatisering zie je bijvoor- beeld dat het powermanagement systeem een belangrijke rol op de schepen heeft”, vertelt Baljet. “Elektriciteit wordt op onze schepen opgewekt door de dieselmotoren. Als er teveel gebruikers tegelijkertijd zou- den opstarten, krijg je een totale black-out op een schip, wat echt een groot probleem kan opleveren. Dat powermanagement systeem is dus een geautomatiseerd me- chanisme dat ervoor zorgt dat de vraag naar elektriciteit door de diverse gebruikers goed gemanaged wordt.”


I/O combineren Tot in de jaren ‘90 werden op Van Oord sche- pen voor de mission equipment gebruik gemaakt van industriële PLC’s, maar voor de scheepsautomatisering ontwikkelde Van Oord zelf een microprocessor op basis van VME-technologie. “Industriële PLC’s waren


30


| nummer 1 | 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48