This page contains a Flash digital edition of a book.
Industrie en klimaat Ondernemers lopen harder dan de politiek


Jan Terlouw over de industrie O


Oud-politicus en kernfysicus Jan Terlouw is de laatste jaren met enige regelmaat in het nieuws. Zo maakte hij in 2016 indruk met zijn ‘touwtje uit de brievenbus’ toespraak bij DWDD. Recenter sprak hij openlijk zijn zorgen uit over de klimaatverandering en de manier waarop de samenleving met deze verandering omgaat. Op Machevo Connect 2018, onlangs in het Evoluon gehouden, sprak Terlouw voor een zaal vol muisstille industriële professionals. Ook voor klimaatcritici is Terlouw het luisteren waard.


f het publiek het goed vindt dat hij even gaat zitten? “Ik kan ook blijven staan, maar dan moet ik het wat korter houden”, grapt Terlouw. Midden op het podium


staat een stoel en Terlouw steekt van wal, zonder powerpoint presentatie, zonder spiekbriefe.


We hebben nu nog


zo’n 15%


over van de biodiversiteit die we in 1900 hadden...


Snappen “Er is een overeenkomst tussen politici en onderne- mers”, begint hij. “Beiden moeten veranderingen in de samenleving tijdig aan zien komen en daarop kunnen anticiperen.” Een ondernemer moet, net als een politicus kunnen inspelen op allerlei ontwikkelingen, zodat hij op het juiste moment het juist product kan produceren. Kortom, je moet snappen wat er aan de hand is.”


Veranderingen Volgens Terlouw is het steeds lastiger om te snappen wat er aan de hand is. De huidige maatschappij ziet steeds snellere veranderingen, op een bijna exponen- tiële schaal. De snelheid in veranderingen begon volgens Terlouw feitelijk al op het moment dat ‘meten is weten’ werd. “Copernicus, Galilei en Newton hebben dit proces in gang gezet. In mijn leven heb ik de tele- visie zien komen, toen de kleurentelevisie, de ruimte- vaart, de burgerluchtvaart, het internet, de iPhone, ga zo maar door. En nu staan we aan de vooravond van de robotisering: weer een nieuwe fase.”


Rechtsstaat Niet alleen technologische veranderingen hebben invloed op de maatschappij en de industrie. Ook de publieke moraal is volgens Terlouw steeds aan verandering onderhevig en heeft ook invloed op de maatschappij en het bedrijfsleven. “Nog niet eens zo heel lang geleden werd een verdachte van een mis- daad net zo lang gemarteld tot hij bekende, waarna hij publiekelijk werd geëxecuteerd. Ook de slavernij is nog niet eens zo lang geleden afgeschaft. Nu hebben we een wet op de dierenbescherming, hebben vrou- wen stemrecht en worden mannen en vrouwen in Nederland gelijk berecht. Die ontwikkelingen zijn niet zozeer aan individuen toe te wijzen, maar zijn het gevolg van het bestaan van onze democrati- sche rechtsstaat.”


Macht Terlouw schetst de verschillende wereldbeelden die hij in zijn leven heeft gehad. Als kind van de jaren ‘30 groeide hij op in de veronderstelling dat oorlog normaal was. Dat veran- derde in de jaren ‘60, toen Kennedy op het nippertje een kernoorlog voorkwam. Twee decennia later viel de muur, klapte de Sovjet Unie uit elkaar en begon de globalisering. “Vanaf toen regeerde de markt”,


18


| nummer 1 | 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48