This page contains a Flash digital edition of a book.
Perslucht Workshop van Safe Food Factory zet alle factoren op een rijtje


Stappenplan hygiënische pers voor de voedingsmiddelenind


Vooral wanneer perslucht in aanraking kan komen met voedingsmiddelen zal het duidelijk zijn dat deze lucht geen vuil- en oliedeeltjes mag bevatten en ook geen vocht en bacteriën. Om dit te waarborgen heeft de Safe Food Factory met een brede Nationale Werkgroep de praktijkrichtlijn ‘Hygiënische Perslucht in de Voedingsmiddelenindustrie’ opgesteld. Deze richtlijn stond centraal tijdens de workshop ‘Hygiënische Perslucht’ van de Safe Food Factory. Alle belangrijke aspecten om te komen tot een veilig gebruik van perslucht passeerden hierbij stap voor stap de revue.


Frank Senteur


De aloude zuiger-


compressor wordt in de voedings- middelen-


industrie nog maar zelden toegepast...


minste drie richtlijnen in acht moeten worden geno- men. Dit zijn de Hygiëneverordening Vo 852/2004, de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de Materialen- verordeningen Vo 1935/2004 en Vo 10/2011. Is er sprake van beademingslucht en/of intensief menselijk contact met (pers)lucht, dan is ook de ‘Richtlijn inzake Persoonlijke Beschermingsmiddelen’ uit de Arbowet van toepassing. Van belang is bovendien de norm NEN-ISO 8573-1:2010 waarin de persluchtkwaliteit wordt beschreven, met een onderverdeling van Pers-


I


n Nederland moeten machinebouwers en gebruikers van perslucht in de voe- dingsmiddelensector voldoen aan de Warenwet, terwijl er op EU-niveau ten


lucht Klasse 1 (zeer schone perslucht) tot Klasse 10. In dit laatste geval mag de perslucht meer dan 10 mg vuil- en stofdeeltjes per m3 10 g/Nm3


bevatten en meer dan aan vocht (dat komt overeen met een


). Belangrijk is dat deze waarden moeten worden gehaald bij de gebruikspunten in de fabriek.


dauwpunt van >11°C.). Er is ook nog een Klasse 0 die door de gebruiker wordt gedefinieerd en waarbij de perslucht in ieder geval nóg zuiverder is dan Klasse 1. Indien er (mogelijk) sprake is van direct contact tussen perslucht en voedingsstoffen, dan dient de persluchtkwaliteit te voldoen aan Klasse 1-2-1. Dit wil zeggen dat deze minder dan 20.000 deeltjes met een omvang tussen 0,1 en 0,5 µm, minder dan 500 deeltjes van 0,5-1 µm en maximaal 10 deeltjes van 1 tot 5 µm en groter mag bevatten. Het drukdauwpunt zal hierbij moeten voldoen aan Klasse 2, wat betekent dat de lucht gedroogd zal moeten worden tot een drukdauwpunt van -40ºC. Ook dient de perslucht vrij te zijn van oliebestanddelen tot Klasse 1 (0,01 mg/ m3


Door na de buffertank gebruik te maken van combi- naties van stof- en vuilfilters, persluchtdroger en eventuele specifieke eindfilters (bijv. voor het verwijderen van koolwaterstoffen en olie) kan de vereiste hygiënische pers- lucht worden verkregen.


42 | nummer 1 | 2019


Vuil in = vuil uit De uitdaging om te komen tot ‘Hygiënische Perslucht’ start al meteen bij het begin: het aanzuigen van lucht. Daarbij hangt het er vanaf in wat voor soort omge- ving de compressor staat en ook of het zomer of win- ter is. In de winter moet de aangezogen lucht vorstvrij zijn (> 5ºC.) en in de zomer zo koel mogelijk (< 25ºC.). Daarbij moet ook kritisch worden gekeken naar de omgeving rond de inlaatroosters van de compres- sorruimte. Vuil- en stofdeeltjes in de ingezogen lucht komen immers met een factor 7 tot 8 vermenigvul- digd terug in de gecomprimeerde lucht. Een gedeelte van deze vervuiling zal bij het comprimeren door een oliegesmeerde compressor deels in de olie achter- blijven en via het oliefilter worden verwijderd, terwijl de in de lucht achtergebleven deeltjes er na de com- pressor uitgefilterd moeten worden. In ieder geval is het raadzaam om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vuildeeltjes in de compressor terechtkomen. Staat de compressor(ruimte) in een ‘vuile omgeving’, bijvoorbeeld omringd door schoorstenen van petro-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48