search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dutchbat-delegatie krijgt resultaten verkennend onderzoek


Een delegatie Dutchbat III-veteranen ontving op 25 mei in Doorn de resul- taten van het verkennende onderzoek naar hun zorgbehoeften. De verken- ning biedt aanknopingspunten voor het daadwerkelijke onderzoek naar de gevolgen van hun uitzending naar Sre- brenica. Voor het onderzoek heeft een werkgroep van Dutchbat III zich sterk gemaakt, onder meer in een gesprek met minister-president Mark Rutte en de toenmalige minister Hennis in oktober 2015. De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) gaf eerder aan dat voor het onderzoek de verwachtingen van de betrokkenen moeten worden afgestemd. Dit zorgt voor draagvlak voor het onderzoek. Dat is mede het doel van de nu uitgevoerde verkenning die is uitgevoerd door voormalig Raad van State-lid Hans Borstlap. Hij advi- seert onder meer om te bekijken hoe het staat met de erkenning en waardering van Dutchbat III-veteranen en hoe hier verder invulling aan valt te geven. Ook


Foto: Veteraneninstituut


adviseert hij onderzoek te doen naar het bijzondere karakter van de missie in Srebrenica in vergelijking tot andere operaties. Defensie neemt deze aanbe-


velingen over. Dit geldt ook voor het advies om de opvattingen van Dutch- bat III-veteranen een centrale plaats te geven in het onderzoek. (FL)


Veteranenbegraafplaats weer stap dichterbij


De Oorlogsgravenstichting en Stichting Nationale Vete- ranenbegraafplaats Loenen hebben nieuwe stappen gezet voor de realisatie van een veteranenbegraafplaats, die direct naast het Nationaal Ereveld Loenen komt te lig- gen. Het landschapsarchitectenbureau Karres en Brands is aangesteld om niet alleen een landschappelijk plan te maken voor de begraafplaats en gebouwen, maar ook voor een extra ingang naast de entree van het ereveld. Momen- teel vindt er een uitvraag plaats voor een architect van het bij de veteranenbegraafplaats behorende multifunctionele informatie- en herinneringscentrum, voor uitvaarten


van veteranen of hun partner, maar bijvoorbeeld ook om schoolklassen en andere groepen te ontvangen om geïnformeerd te worden over de missies in het kader van vrede en veiligheid. Het is de bedoeling dat de begraaf- plaats en het informatie- en herinneringscentrum uiterlijk op 1 mei 2020 in gebruik worden genomen. Recent heeft de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen een eigen logo in gebruik genomen, dat vanwege de verwantschap met de Nederlandse Veteranendag ook de witte anjer bevat. (FL)


Prijswinnaars Veteranen top 50


De prijswinnaars van de Veteranen top 50 2018 (zie pag. 50 en 51) zijn bekend. Bosniëveteraan Bianca van den Hul is de winnaar van de twee vip-kaarten voor Veteranendag 2018 in Den Haag, de twee kaartjes voor het concert van Roger Waters gaan naar Irakveteraan John Franssen, Libanonveteraan Jack Veenstra wint voor twee per- sonen een vlucht met een Dakota, twee kaartjes voor de musical Soldaat van Oranje gaan naar Bosniëveteraan Erik van Steenis en Sinaïveteraan Henry Zwart wint twee kaarten voor Bospop. Gefeliciteerd!


juni 2018 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65