search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
veld Kemajoran bij Batavia. Dit was in de aanloop naar de eerste politionele actie. Bij deze actie viel Pakan Baroe weer in Nederlandse handen en vanaf dit vliegveld kon in potentie met alle vliegtuigtypes waarover Nederland beschikte gevlogen worden. Aan Babeliowsky en zijn maat dus de taak om de belangrijke tacti- sche opdracht uit te voeren om dat vliegveld weer operationeel te maken. Ergens in de buurt zat nog een landmachteenheid die eventu- eel voor hun bescherming kon zor- gen. Daar moesten ze in de prak- tijk in het begin vooral zelf voor zorgen, want ze waren volledig op


zichzelf aangewezen. “We wer- den beschoten”, vertelt hij, “maar eigenlijk vond ik dat helemaal niet zo heel erg, en ik werd er ook niet bang van of zo.” Waar hij wel van schrok, en daar kwam hij al gauw achter, waren de aanwezige tijgers. Toen ze bij een van hun verkennin- gen door het manshoge gras liepen, schoot er zo’n beest voor ze langs. Zijn maat had hem in eerste instan- tie niet gezien. Vloekend probeerde Babeliowsky hem te waarschuwen. Wat is er, had hij geërgerd gerea- geerd. Waarop Babeliowsky: ‘Daar! Een tijger!’, uitbracht en vervolgens schoot het beest voorbij. “Het is een heel groot avontuur geweest met


ziekte, met steken, met ongedierte en met beschietingen”, vat hij het nu met gevoel voor understatement samen.


Saté Toch lukte het hen, mede door het


aanstellen van lokaal ingehuurde arbeidskrachten, het vliegveld ope- rationeel te krijgen. Met een onge- looflijk vernuft en het toeval dat zijn maat over twee rechterhanden bleek te beschikken, maakten ze van Japanse wrakken en het over- gebleven puin allerlei benodigde gebouwen en installaties, zoals een verkeerstoren, een meteostation en sanitair. In het begin werd hun


juni 2018 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65