search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkpoint Charlie


Verdere correspondentie over deze rubriek kan naar: Checkpoint, Postbus 862, 1180 AW Amstelveen, e-mail: checkpoint@mpg.today


Personen 5P01 Voor een nog te organiseren reü-


nie van KMS B-Cie klas ex-KVV/ dienstplichtigen mei-augustus 1976 worden de contactgegevens (e-mail, telefoonnummer) gezocht van Evert Gerritsen en klassenmentor Stan (Stanley) Muller, destijds sgt 1 of smi. Reacties: S. Sypkens, e-mail: shsypkens@hotmail.com.


5P02 Martina Tobias zoekt Harry,


hij zou samen met zijn broer hebben gediend bij het Korps Mariniers in Doorn. In de winter van 1986 zouden zij gestationeerd zijn in Mo i Rana in Noorwegen. Van Harry weet zij alleen een voornaam, zijn bijnaam was ‘Dirty Harry’. Wel zijn er namen bekend van twee mede-mariniers, Peter van Driel en Hans Snijders, beide ook in 1986 in Mo i Rana gestationeerd. Misschien kunnen deze twee mannen zich Harry herinneren en haar in contact met hem brengen? Reacties: M. Tobias, tel: 06-44500756, e-mail: martinatobias@gmail.com.


5P04 Deze foto is waarschijnlijk


genomen in 1951 in Hollandia- Ifar. Het gezin van Toon van Rijse- wijk, bestaande uit vier personen, woonde daar op de Oranjelaan 16 vlak voor hun terugkeer naar Nederland (sept ’51). Hiervoor woonden zij vijf jaar op Biak (3VB Biak). Op de foto staan zijn broer Karel en Van Rijsewijk zelf en een onbekend jongetje, ongeveer van zijn leeftijd. Wie herkent zich daarin? Reacties: T. van Rijsewijk, tel: 0499-399628, e-mail: toonvanrijsewijk@onsbrabantnet.nl.


5P05 F.A. van Mourik heeft uit ver- 5P03 Vanuit de Nederlandse Defensie


Academie doet Erwin Bieri onderzoek naar de inzet van de Mariniersbrigade in de periode 1945-1949. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd naar de ondervragers/tolken die binnen de Veiligheidsdienst Mariniersbrigade (VDMB) werkzaam waren, de zgn. Employées Speciale Diensten (ESD’ers). Er is beperkt documentatie voorhanden over deze bijzondere groep. Wellicht zijn er nog ESD’ers in leven of mensen die met hen hebben samengewerkt? Elk stukje informatie is welkom. Uw informatie wordt discreet behandeld. Reacties: E.A. Bieri, De La Reijweg 120, 4818 BB Breda, tel: 06-55975030, e-mail: ea.bieri@mindef.nl of eabieri@hotmail.com.


58 juni 2018


erving een aantal persoonlijke docu- menten gekregen uit een familiearchief Ned.-Indië 1942-1945 waarvan hij de familie zoekt. Hij zoekt de nazaten van: Akke v. Dam (geb. op Sumatra 1928) en haar echtgenote René Eijden (geb. Leusden 1929). Bekend is dat Akke in ’46 is gerepatrieerd naar Nederland en heeft gestudeerd in Leiden. René heeft theologie gestudeerd en was werk- zaam in het Bisdom Groningen en op de Katholieke Universiteit in Utrecht. Akke zou nu 90 jaar oud zijn en René 91 jaar. Reacties: F.A. van Mourik, tel: 06-27332215 of 073-5214923, e-mail: favmourik@home.nl.


5P06 Jan Moerman zoekt hofmeester


1e klasse Ben Dreves. Hij is in 1956 samen met hem met ss Maasdam naar Amerika gegaan n.a.v. toetreding in de NAVO. Na ongeveer negen maanden zijn zij teruggekomen met een pce, die hier dienst deed voor visserijinspectie. Reacties: J. Moerman, Louise de Colig- nylaan 189, 3136 NN Vlaardingen, tel: 010-4744036, e-mail: j.moerman79@upcmail.nl.


Overleden 5O01 Op 28 februari jl. is H. Groen


overleden. Groen heeft in Ned. Oost- Indië gediend bij de KL 424e Inf. Bat. Op 13 apr 1949 is hij vertrokken uit Neder- land en op 29 okt ’50 weer teruggekeerd. Correspondentie: C. Groen (dochter), Mettingenlaan 234, 8102 EN Raalte.


5O02 Op 5 maart jl. is Rob Pasman


overleden. Pasman was van mrt 1962 tot okt ’62 als sgt ingedeeld bij het Beveiligingspeloton op Woendi. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Herin- neringskruis en het Draaginsigne Vete- ranen. Tevens was hij lid van de Ver- eniging Veteranen Beveiligingspeloton Woendi NNG. Correspondentie: P. van Londen, Sperwerstraat 18, 6942 KX Didam, tel: 0316-225155, e-mail: pietvanlonden40@gmail.com.


5O03 Op 28 maart jl. is D.A. (Dick)


Koonings op 76-jarige leeftijd overle- den. In 1961/’62 is Koonings als sld 1 naar Papoea Nieuw-Guinea gegaan, waar hij buiten zijn reguliere taken ook bakker/leerling-kok was. Na zijn terugkomst in Nederland heeft hij tot eind jaren 70 deel uitgemaakt van de Nationale Reserve. Correspondentie: D. Koonings (zoon), Albert Schweitzer- plaats 221, 3069 GE Rotterdam.


5O04 Op 4 april jl. is Aat Rietveld


overleden. Rietveld heeft van 1947 t/m ’50 gediend bij 5 GRPI op Padang, Sumatra. Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, erelid en erevoor- zitter kegelclub Acht o/d Lange, erelid Koninklijk Helders Mannenkoor en erelid Ronde Tafel Den Helder. Corres- pondentie: M. Rietveld-Seeboldt, Abel Tasmanstraat 17, 1782 TE Den Helder.


5O05 Het bestuur van de Stichting


Veteranen Purmerend (SVP) maakt met leedwezen bekend dat op 2 mei jl. Jan Tishauser op 91-jarige leeftijd is over- leden. Tishauser diende gedurende de jaren 1945-’48 bij de Koninklijke Land- macht in Ned.-Indië. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede, met de gespen 1946 en ’47 en het Draagin- signe Veteranen. Correspondentie: voor- zitter SVP, P. Stiphout, tel: 06-20074314, e-mail: info@veteranenpurmerend.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65