search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MATHIAS EN HANNITA SMITZ TROUWDEN MET DE HANDSCHOEN


Zestig jaar na Nieuw-Guinea opnieuw gehuwd


Oud-marineman Mathias Smitz (82) trouwde in 1957 zijn verloofde Hannita (80) ‘met de handschoen’. Hij zat in Nieuw-Guinea en zij in Venlo. Hannita: “Ik gaf het jawoord aan mijn schoonvader, die nam de honneurs waar voor Mathias.”


Door: Anne Salomons Foto: Karin Stroo


H


et was ‘een moetje’. Zo heette dat vroeger wanneer je moest trou- wen omdat het meisje


in verwachting was. Want onge- trouwde moeders waren toen nog een schande. Mathias Smitz zat pas een paar maanden in Nieuw-Guinea toen hij het bericht ontving dat zijn verloofde zwanger was. ‘Dan moet er meteen getrouwd worden’, reageerde Hannita’s moeder. Niet veel later zat Hannita, die tot dan toe Hannita Ber- retty heette, met haar schoonvader en de rest van de familie op het stadhuis van Venlo voor de huwelijksplechtig- heid. Bij afwezigheid van Mathias gaf zij op 12 december 1957 het jawoord aan haar schoonvader. Een huwe- lijksakte werd ondertekend en klaar was kees. Een handschoen kwam er overigens niet aan te pas. Op dezelfde dag, vanwege tijdsverschil niet op hetzelfde uur, toog Mathias, gesta- tioneerd op de marinierskazerne in Fak Fak, naar de resident. De resident trad op als ambtenaar van de burger- lijke stand en zijn secretaresse werd voor de gelegenheid als getuige van Mathias aangewezen. “Ik ben toen in het wit getrouwd”, grapt Mathias. “In mijn tropenuniform.”


24 juni 2018


Geen contact op trouwdag Contact hadden de pasgetrouwden


op die dag niet. Alles ging in die tijd per telegram of brief. ‘Jullie zijn getrouwd’, was het bericht uit Hol- land. Ook toen hun zoon Edwin een paar maanden later geboren werd, ging er een telegram uit. Mathias lachend: “Ik werd door de officier van de wacht geroepen: ‘Pum-Pum.’ Dat was mijn bijnaam. Omdat ik klein van stuk ben, hadden ze me naar de trouwe dwerg uit Eric de Noorman vernoemd. De commandant bleek het telegram op zak te hebben en las het me voor. ‘Je hebt een zoon’, zei hij. ‘Hup, naar de kantine.’ We hebben het toen uitgebreid gevierd.” De anderhalf jaar dat Mathias in Nieuw-Guinea zat, schreven de echtelieden elkaar wel trouw heel veel brieven. Elke dag een kantje. Zo bleef Mathias ook op de hoogte van de ontwikkeling van


zijn zoon. Zijn eerste woordjes, zijn eerste stapjes. “Hij was 11 maanden oud toen ik terugkwam en zei: dag meneer. Dat heeft hij toch nog een paar weken volgehouden.”


Stout Een paar jaar later, toen ze aan hun


inmiddels twee kinderen uitlegden dat hun vader en moeder met de handschoen waren getrouwd, rea- geerde hun zoontje: ‘Oh, is papa stout geweest?’ Daar moesten ze allebei smakelijk om lachen. In de jaren die daarop volgden, zouden ze naar Den Helder verhuizen en zou Mathias vaker met de marine lang van huis zijn. In 1964 zat hij een jaar lang in Suriname en later ging hij voor negen maanden naar de West. Dan zat Han- nita alleen thuis met de kinderen: “Ach, ik wist niet beter. Ik werd goed opgevangen door de familie. Maar op


Mijn zoon was 11 maanden toen ik terugkwam en zei: dag meneer


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65