search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkboek Bijdrages: Gielt Algra, Anne Salomons en Gerrit Valk


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Reïncarnatie van een Engelse soldaat


In de autobiografische roman Morgan, een liefde van Bas Steman blijken twee verschillende levens op raadselachtige wijze met elkaar verweven te zijn: het leven van de Engelse soldaat Morgan die sneuvelde in de Slag om Arnhem en dat van een Nederlandse schrijver van ver na de oorlog. Is hier sprake van reïncarnatie? Een eerste overeenkomst bij beide mannen is dat ze fanatieke liefhebbers zijn van wielrennen. Maar dat kan toeval zijn. Of niet? Een spannende, bij tijd en wijle lyrisch omschreven zoektocht van de schrijver


naar de identiteit van Mor- gan, en misschien wel naar zijn eigen identiteit, leidt uiteindelijk naar een hoog- bejaarde vrouw in Wales die nog altijd haar oude geliefde Morgan mist. Tijd, plaats en vertelperspectief wisselen voortdurend in deze roman, maar dat zit het leesplezier allerminst in de weg. Sterker nog, het maakt dit schijn- baar autobiografische en uiterst romantische verhaal geloofwaardiger; tot het eind blijf je meegaan in de intrigerende en ontroerende geschiedenis van de hoofd- personen. Pas als het boek helemaal uit is, is er ruimte


voor twijfel. Dit kan toch niet waargebeurd zijn? (AS)


Morgan, een liefde – Bas Steman 320 pagina’s  19,99 Nieuw Amsterdam, Amsterdam www.nieuwamsterdam.nl ISBN 9789046823125


Drama op de Dam


Op 7 mei 1945, enkele dagen na de Duitse capitulatie, schoten Duitse militairen vanuit De Groote Club op feestvierende en nietsver- moedende burgers, die in paniek een goed heenkomen zochten. De schietpartij volgde op eerdere scher- mutselingen tussen Duitse militairen en leden van de Binnenlandse Strijdkrachten die hun gezag wilden doen gelden en militairen wilden ontwapenen en arresteren. Op en rond de Dam vielen ongeveer 40 Nederlandse doden te betreuren en kwamen er zeker 16 Duitse militairen om. Minutieus bronnenonderzoek brengt aan het licht dat de eerdere schatting van Loe de Jong, namelijk 22 doden, aanmer-


28 juni 2018


kelijk naar boven moet wor- den bijgesteld. In het boek, een initiatief van Stichting Memorial voor Damslachtof- fers 7 mei 1945, krijgen de meeste omgekomen Neder- landers in de vorm van een korte levensbeschrijving een gezicht. Hoe het kon gebeuren, is nog steeds niet helemaal dui- delijk, maar het amalgaam van in overwinningsroes verkerende BS’ers met een grote dadendrang en aan de andere kant gefrustreerde, eergevoelige en ook angstige Duitse militairen bleek een dodelijk kruitvat. Ook elders in West-Nederland kwamen dodelijke schietpartijen voor die zich allemaal afspeelden in het machtsvacuüm tus- sen de Duitse capitulatie


op 4/5 mei en de komst van de Canadese troepen. Zij hadden de taak om de Duitse troepen te ontwape- nen en niet de BS, maar die opdracht bleek onvoldoende te zijn geland in de haar- vaten van deze organisatie. Drama op de Dam is een belangrijke bijdrage aan het laatste grote bloedbad op Nederlandse bodem in de Tweede Wereldoorlog. (GV)


Drama op de Dam. 7 mei 1945 – Ludmilla van Santen & Norbert-Jan Nuij 216 pagina’s  24,95 Stichting Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945 de-dam-zevenmei1945.nl ISBN 9789090302416


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65