search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het bekende affiche met Rosie the Riveter.


Langzaamaan werd zelfs de term ‘totale oorlog’ gebruikelijk: een uit- puttingsslag tussen complete staten, waaraan niemand zou kunnen ont- snappen. Burgers bemanden de uit- dijende wapenindustrie, overigens een niet onbelangrijke stimulans voor de vrouwenemancipatie. Wie kent niet Rosie the Riveter (‘Rosie de klinknagelkoningin’) als symbool voor de Amerikaanse vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de wapenfabrieken werkten, ter ver- vanging van de mannen die aan het ‘echte’ front streden? Hitler wist dat zijn industriële thuisfront de geza- menlijke productiekracht van zijn tegenstanders nooit zou overtreffen. Dus zette hij zijn kaarten in op het snel uitschakelen van zijn vijanden met een reeks Blitzkrieg-campagnes. Toen Hitler in 1941 de Sovjet-Unie aanviel, verhuisde Stalin zijn indus- triële thuisfront tot achter de Oeral, buiten bereik van de Wehrmacht.


Legitiem doel? Als het thuisfront zo’n belangrijke


rol speelde in de oorlogvoering, waren burgerbevolkingen dan ook geen legitiem oorlogsdoel? De vraag was onvermijdelijk. De Tweede Wereldoorlog en de Vietnamoorlog zijn voorbeelden van de wens om met massale bombardementen de wil van de burgers te breken, in de hoop dat daarmee de totale oor- logsinspanning van de vijand zou verbrokkelen. In 1908 publiceerde H.G. Wells zijn profetische The War in the Air. In deze sciencefiction- roman voorspelt Wells hoe enorme luchtvloten de oorlog letterlijk naar het thuisfront van de vijand zullen brengen. De gedachte dat de wil van het vijan- delijke thuisfront snel te breken zou zijn vanuit de lucht, bleek overigens grotendeels een staaltje wensdenken. De ‘laffe’ bombardementen versterk- ten eerder de wil om vol te houden.


Het aanvallen van burgers aan het thuisfront druist hoe dan ook in tegen het oorlogsrecht, dat een nadrukkelijk onderscheid maakt tussen combattanten en non-com- battanten. Tijdens de Koude Oorlog – die gelukkig nooit uitliep op de ultieme ‘totale oorlog’ – hielden de VS en Sovjet-Unie in feite elkaars thuisfronten in gijzeling. Naast counterforce (aanvallen van mili- taire doelen, vooral het atoom- arsenaal van de vijand) kende het militaire jargon de term counter- value (‘tegenwaarde’). Een kenmer- kend eufemisme voor het nucleair verassen van de bevolkingscentra van de tegenstander.


Het moreel Overheden zijn zich zeer bewust


geworden van de betekenis van het thuisfront voor het moreel van de militairen. De rol van vrouwen is daarbij interessant. Natuurlijk


juni 2018 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65