search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
7,9


verwoord wat hem interesseert. Dat vind ik tof.’ Uit de anonieme reacties komt een beeld naar voren dat veteranen het belangrijk vinden dat er veel ‘beleving’ in de artikelen zit en dat ze zich erin herkennen. Zo liet een veteraan weten: ‘Ik vind veel arti- kelen interessant. Omdat ik mijn gehele militaire carrière op onder- zeeboten heb gevaren, ken ik alleen dat bedrijf heel goed. Sommige patrouilles (onderzeebootmissies) waren heel spannend, maar toch moeilijk te vergelijken met wat de ‘landcollega's’ hebben meegemaakt. Kortom, ik lees met grote interesse de Checkpoint en waardeer het zeer.’


Jonge veteraan In het onderzoek is ook gekeken


naar de verschillen tussen vete- ranen jonger dan 50 jaar en ouder


Tabel 2


Ik ervaar het ontvangen van de Checkpoint als een vorm van erkenning en waardering


Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens / niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Aantal Percentage Ik scan sowieso het hele blad


dan 50 jaar. Hieruit blijkt dat de oudere veteranen vaker aangeven Checkpoint altijd te lezen en voor de groep onder 50 jaar geldt vaker dat zij het blad soms of nooit lezen. Ook is de oudere groep significant positiever over de inhoud, vorm- geving, onderwerpkeuze en variatie in rubrieken. Daarnaast is er ook gevraagd in hoeverre de respondenten zich kon- den vinden in de stelling ‘Ik ervaar het ontvangen van Checkpoint als een vorm van erkenning en waarde- ring’. De helft van de respondenten


194 132 56 8 2 juni 2018 55 50 34 14 2


geeft aan het hier ‘helemaal mee eens’ te zijn, 34 procent is het daar ‘mee eens’. Slechts 2 procent geeft aan het met deze stelling ‘oneens’ te zijn. Wel zijn oudere veteranen het in vergelijking met de jongere categorie vaker helemaal eens met de stelling dat zij het ontvangen van Checkpoint als een vorm van erkenning en waardering ervaren, zie tabel 2. Dit komt ook tot uiting in het rapport- cijfer voor Checkpoint. Het algemene oordeel uitgedrukt in een rapportcij- fer is een 7,89. Maar kijk je naar de verschillen tussen jonge en oude veteranen, dan geeft de jonge vete- raan gemiddeld een 7,6 en de oudere veteraan een 8. Een van de veteranen wist zijn oordeel over Checkpoint mooi samen te vatten: ‘Eigenlijk is elk verhaal een ervaring en belevenis op zich en soms kun je je inleven in het verhaal of deel je de ervaring en kun je vergelijken hoe een ander met zijn ervaring omgaat.’


Het onderzoeksrapport is terug te vinden op www.veteraneninstituut.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65