search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Doorn tot Den Haag Bijdrages: Sophie Baak, Jos Morren en Hein Scheffer Dit nooit weer


Traditioneel is mei de maand waarin Nederland de Tweede Wereldoorlog herdenkt en de bevrijding viert. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei worden herdacht ‘de Neder- landse oorlogsslachtoffers, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties’. Het herdenken van de (militaire) oorlogs- slachtoffers die zijn omgekomen na de Tweede Wereldoorlog en missies gebeurt overigens pas sinds 1961 op initiatief van de veteranen. Naast de Nationale Herdenking op 4 mei worden op meerdere plaatsen en momenten de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vredesmissies in Nederland herdacht. In de ledenvergadering van het Veteranen Platform (VP) in november 2017 is uitgebreid gesproken over het her- denken van de slachtoffers van missies. Met grote meerder- heid is toen besloten om de Nationale Herdenking op 4 mei te beschouwen als dé herdenking van de veteranen die het hoogste offer hebben gebracht tijdens de Tweede Wereldoor- log en de missies daarna. Op 5 mei vieren we de bevrijding en staan we stil bij het belang van vrede en vrijheid. Later in de maand mei vinden er regionaal en lokaal nog meerdere herdenkingen plaats zoals op 10 mei rond ‘de slag om de residentie’ en tevens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in ons land. Uiteraard juicht het Veteranen Platform meerdere herdenkin- gen op meerdere momenten in Nederland toe. Naast het betuigen van diep respect aan de slachtoffers heeft herdenken ook als doel om de boodschap door te geven aan nieuwe generaties: ‘dit nooit weer’. Het is daarom in mijn ogen van essentieel belang om jongere generaties op hun eigen wijze te betrekken bij herdenkingen. Gelukkig gebeurt dat ook op veel plaatsen. Ook zie ik een ontwikkeling waarbij het karakter van de herdenkingen evolueert van het alleen


herdenken van Nederlandse slachtoffers naar het ook herdenken van in Nederland gesneu- velde (toenmalige) vijanden. Waarmee geza- menlijk, met respect voor elkaar, invulling wordt geven aan de kernboodschap ‘dit nooit weer’. Ik zie dat bijvoorbeeld gebeuren bij de jaarlijkse herdenking in Ysselsteyn in november. Daar worden ook de in Nederland omgekomen Duitse militairen herdacht. Maar ook in Indone- sië vinden herdenkingen meer en meer gezamenlijk plaats op basis van deze gedachte. Een ontwikkeling die ik toejuich en daar waar mogelijk ondersteun. In opdracht van het Veteraneninstituut wordt tien keer per jaar het veteranentijdschrift Checkpoint uitgebracht. Het blad wordt al achttien jaar door Lardenoye Journalistieke Producties (LJP) gemaakt in een oplage van meer dan 65.000 exemplaren met daarnaast nog een digitale versie. Op basis van een aanbestedingsprocedure heeft het Veteraneninsti- tuut gekozen voor een ander bedrijf. Daarmee is dit de laatste Checkpoint die door LJP wordt geproduceerd en is een eind gekomen aan de samenwerking van het VP met hoofdredac- teur Fred Lardenoye en zijn mensen. Fred was altijd bereid mee te denken over hoe aandacht te geven aan het VP in Checkpoint zoals deze column, speciale artikelen en boek- uitreikingen tijdens onze eindejaarsbijeenkomst. Ik wil Fred, Janke, Linde en de overige medewerkers van het redactieteam van Checkpoint van harte bedanken voor deze fijne samen- werking en hen een mooie toekomst toewensen. 30 juni aanstaande is het weer onze Nederlandse Veteranen- dag, ik hoop velen van u dan te treffen!


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Veteranendag, van harte gegund!


Toeschouwers begroeten veteranen in Den Haag op Veteranendag in 2017. Foto: Jos Morren


48 juni 2018


Als deze Checkpoint wordt bezorgd, is het alweer bijna Veteranendag: zaterdag 30 juni. Een prachtige en imposante dag, bijvoorbeeld door het nationaal defilé in de binnenstad van Den Haag. Meer dan vierduizend veteranen en militai- ren marcheren dan door de binnenstad en langs de koning, met doorlopend applaus en enthousiasme van de drommen toe- schouwers langs het parcours. Als het om erkenning gaat, dan is deze dag daar vol van. Dat doet wat met een mens. Veteranendag roept emoties op, daar kun je niet


omheen. Misschien dat herinneringen en emo- ties vanuit de uitzending naar boven komen, maar er is natuurlijk ook de dankbaarheid voor al die erkenning. Omdat je die misschien (weer) lang gemist hebt. Er is ook het gevoel van thuis onder kameraden, zoals je dat alleen onder vetera- nen hebt. Dat kan je allemaal overvallen op zo’n dag en dat is mooi. Daar is de dag ook voor bedoeld, de dag is er voor jou. Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) staat ook dit jaar weer met een stand op het Malieveld in het Rustpunt. Zo nu en dan ontvangen we een hulpvraag op zo’n dag, maar meestal zoeken veteranen daadwerkelijk rust op het Rust- punt, om even bij te komen van alle emoties. Dat mag, daar zijn we ook voor en je bent van harte welkom. Even bijkomen omdat het goed gaat, omdat je blij en verrast bent met alle aandacht en erkenning, Van harte gegund! (JM)


Website: www.lzv-groep.nl. Info Veteranenloket: zie hiernaast.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65