search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ooggetuige INDIËVETERAAN VLOOG OP PIPER CUBS NA CHAOS OP NET HEROVERD VLIEGVELD ‘Daar! Een tijger!’


Indiëveteraan Martin Babeliowsky werd samen met een maat afgezet op het vliegveld van Pakan Baroe. Dat was overwoekerd, aan stukken geschoten en er liepen tijgers rond. Aan hen de taak het weer operationeel te maken. Later vloog hij op de kleine kwetsbare Piper Cub vliegtuigjes waar hij de taak had de handgranaten vanonder de vleugels op het juiste moment te droppen als ze vanaf de grond beschoten werden. Hij stond doodsangsten uit toen er eens een handgranaat bleef steken. “Het had een waar inferno kunnen worden.”


De 91-jarige Martin Babeliowsky. Foto: Karin Stroo


Martin Babeliowsky op de verkeerstoren bij vliegveld Kemajoran. Foto: privécollectie Martin Babeliowsky


Door: Gielt Algra


p slechts een paar uur vliegen van Batavia zaten we midden in de jungle, er was helemaal


niks. We zaten tussen de varkens en de tijgers”, vertelt Martin Babe- liowsky (91) over Pakan Baroe, het vliegveld waar hij en zijn maat Jim Beudekker begin 1949 werden afgezet. Zij werden geacht het net heroverde vliegveld op Midden- Sumatra weer operationeel te maken. Het vliegveld was over- woekerd, alle gebouwen waren aan stukken geschoten en de start- en landingsbaan waren bezaaid met bomtrechters. Ze stonden daar met zijn tweeën nadat de Dakota ver-


38 juni 2018


trokken was en constateerden dat niemand hen zat op te wachten.


Avontuur Voor Babeliowsky was het avon-


tuur enige jaren eerder begonnen met zijn wens om vlieger te wor- den. Toen hij vanuit de Binnen- landse Strijdkrachten na het einde


van de oorlog voor zijn nummer moest opkomen, had hij zich aan- gemeld voor de vliegopleiding. Hij werd daarvoor goedgekeurd en begon ook aan de opleiding, maar bij gebrek aan vliegtuigen in Neder- land werd hij als luchtverkeerslei- der naar Indië gestuurd. Hij kwam op de toren te zitten bij het vlieg-


Een heel groot avontuur met ziekte, steken, ongedierte en beschietingen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65