search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VETERANENINSTITUUT DOET LEZERSONDERZOEK Checkpoint scoort


In het najaar van 2017 heeft het Veteraneninstituut een lezersonder- zoek uitgevoerd naar Checkpoint. Hieruit blijkt niet alleen dat vete- ranen Checkpoint goed lezen, maar ook geeft het overgrote deel van hen aan dat ze het ontvangen van dit magazine ervaren als vorm van erkenning en waardering. De gemiddelde waardering voor Checkpoint is een 7,9.


Door: Johan Kroes V


oor het onderzoek heeft het Veteraneninstituut 2000 veteranen aange- schreven, van wie er 418


de vragenlijst ook daadwerkelijk hebben ingevuld. Hiermee is het onderzoek representatief voor de veteranenpopulatie met een vetera- nenpas. Het ging hierbij vooral om mannelijke veteranen (98 procent) en ouder dan 50 jaar (73 procent). De meeste respondenten hebben gediend bij de Koninklijke Land- macht (60 procent), gevolgd door de Koninklijke Marine (23 procent), Koninklijke Luchtmacht (12 pro- cent) en de Koninklijke Marechaus- see (5 procent).


Leesgedrag In een tijd dat het informatie-


aanbod steeds groter wordt, is het leesgedrag van de veteranen op z’n


minst opmerkelijk te noemen. 264 veteranen (63 procent) geven aan Checkpoint altijd te lezen en 89 veteranen (21 procent) geven aan het blad meestal te lezen. Opgeteld geeft dit een score van 84 procent dat Checkpoint zeer regelmatig leest. De manier waarop dit gebeurt, ver- schilt sterk. De één spelt het blad tot de laatste letter, de ander leest het oppervlakkiger. Bij iedere vraag kon- den veteranen een anonieme reactie invullen. Een van de veteranen zei over het leesgedrag het volgende: ‘Ik scan sowieso het hele blad, som- mige onderwerpen lees ik helemaal, andere vluchtig of niet. Korte artike- len lees ik doorgaans allemaal.’


Beoordeling In het onderzoek konden de respon-


denten voor verschillende aspecten van Checkpoint een rapportcijfer


Tabel 1 Ik waardeer Checkpoint zeer


De betrouwbaarheid De leesbaarheid De fotografie De vormgeving De inhoud


De variatie in de rubrieken De onderwerpkeuze Algemene oordeel


54 juni 2018


Rapportcijfer 7.95 7.89 7.81 7.72 7.55 7.48 7.38 7.89


invullen. De resultaten daarvan staan in tabel 1.


Barry In het onderzoek is ook gevraagd


een top drie te maken van de ver- schillende rubrieken die in Check- point staan. In grote lijnen zou je kunnen zeggen dat ze houden van grote pakkende foto’s (Veteraan in beeld), persoonlijke verhalen (Ooggetuige) en de servicerubrie- ken (nieuwsberichten, oproepjes, agenda). Ook de column van Barry Hofstede weten veel veteranen te waarderen. Zo liet een van de respondenten weten: ‘Ik neem het blad altijd door, en lees niet alle artikelen vol- ledig, maar de menselijke kant van de veteranen vind ik altijd leuk. In Checkpoint Barry staat vaak op een leuke en herkenbare manier


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65