search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Boeken en tijdschriften


gende landen Albanië en Macedonië is? Wie is daar op uitzending geweest en lijkt het ook een leuk idee om een terug- keerbezoek te brengen aan dit/deze land(en)? Wanneer/waar en hoe uiter- aard in overleg. Reacties: W. Lijftogt, tel: 06-53904161, e-mail: wlijftogt@hotmail.com.


5D02 Gerrit Breet deelt mee dat er een Facebookpagina is van Veteranen Wormerland, https://bit.ly/2x9mwAu. Op deze pagina wil hij graag alle vete- ranen tezamen krijgen om zo verhalen en belevenissen te delen. Ook wordt op deze pagina informatie gedeeld m.b.t. gebeurtenissen in de gemeente die betrekking hebben op veteranen. Bent u


of kent u iemand die veteraan is? Atten- deer hem/haar dan op het bestaan van de Facebookgroep. Reacties: G. Breet, e-mail: gertbreet4@gmail.com.


5B01 In navolging op het boek De oor-


log ver weg 1942-1949 (zie Checkpoint 4B05) kon een vervolg niet uitblijven. In het boek De oorlog ver weg 1949- 1962 dook auteur Ter Haar opnieuw in de historie van Nederlands-Indië en geeft een waarheidsgetrouw beeld van de gebeurtenissen aan de hand van feiten en boeiende interviews. Verhalen waar je stil van wordt. Ver- teld door de ogen van de betrokkenen zelf. Dit boek is te bestellen via http:// scholtenuitgeverij.nl/product/de-oorlog- ver-weg-1949-1962/ of telefonisch 038- 3030223. Als u bij uw bestelling het woord ‘veteraan’ vermeldt, steunt u de Vereniging Veteranen Zwolle. Prijs  22,50.


5B02 Aangeboden: vier boeken over


Indonesië: Inzet in Indonesië 1945- 1950; Op de plaats rust 1946-1949; Land en volk van Indonesië en Weer- zien met Indië, delen 25 tot 52. Reac- ties: P. Rijke, tel: 0252-862150, e-mail: pietrijke@hotmail.com.


5B03 Gezocht: het boek Operatie Aga- dir (geschreven door ex-marinemen- sen). Reacties: R.M. van Kranenburg, Simon Carmiggeltstraat 15, 1822 MA Alkmaar, tel: 072-5648519, e-mail: rvankranenburg@planet.nl.


Diversen 5D01 Achttien jaar geleden eindigde de


uitzending van Wouter Lijftogt (KFOR 2) in Kosovo. Nu het alweer zolang geleden is, is hij benieuwd hoe het land er nu bij ligt. Heeft de Nederlandse aan- wezigheid kunnen bijdragen aan een positieve flow? Wie is er naast hem ook benieuwd hoe het daar en in de omlig-


5D03 Dit najaar exposeert Museum Bronbeek portretten van Henk Brouwer, die tijdens de Tweede Wereldoorlog een gevan- gene was van het Japanse interne- ringskamp Changi in Singapore. Hier maakte Brouwer zo'n drie- honderd portretten van zijn mede- gevangenen. Voor de tentoonstel- ling, die gaat over Nederlandse krijgsgevangenen in Changi, gezien door de ogen van Brouwer, is het museum op zoek naar deze schilderijen en tekeningen. Heeft u een werk van Brouwer of heeft u informatie over een portret of ander werk? Neem dan contact op met de organisatie van de tentoon- stelling Stichting Tijdlijn Histori- sche Projecten, St. Annastraat 117, 6524 EL Nijmegen, website: www.henkbrouwerchangi.com.


5D04 Wie weet meer van deze pen-


ning en kan hierover vertellen? Door wie/welke instantie werd deze penning uitgereikt? Door wie werd deze penning ontworpen en waar is hij gemaakt? Fier en Ongebroken is de tekst op de ene kant en aan de andere zijde Hulde aan de Nederlandse vrouwen in de Japanse concentratiekampen. De penning is in 1947 uitgereikt in Apeldoorn aan overlevenden van de vrouwenkampen. Deze penning is gevonden in de nala- tenschap van de moeder van Marjolijn ’t Hart-Schippers. Graag zou zij er voor haar zoon en kleindochter nog een bij willen hebben. Wie heeft er een en wil deze afstaan (tegen een vergoeding)? Reacties: M. ’t Hart-Schippers, tel: 06-22687184.


5D05 Johannes Roos, voorzitter van


de veteranen van de LSK (luchtstrijd- krachten) uit de Indië periode van 1947 tot ’50, wil de door hem ontworpen website www.veteranenlsk.nl, die begint in 1947 en die tot op de dag van vandaag is bijgewerkt, graag onder de aandacht brengen. De in deze site opge- nomen verhalen en foto’s vormen een schat aan dierbare herinneringen, die nooit verloren mogen gaan. Deze herin- neringen wil hij graag delen. Het is zeer zeker de moeite waard om de website eens te bezoeken. Reacties: J. Roos, Pruylenborg 230, 3332 PG Zwijndrecht, e-mail: roos7034@planet.nl, tel: 078-6121497.


juni 2018 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65