search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Uitslag van prijsvraag 3 en 4


De oplossing van prijsvraag 3a in Checkpoint 3-2018 luidt The Verdict. Een exemplaar van het boek Kleihuid gaat naar J.H.M. Degens uit Eys, C.F. Hoefnagel uit Sprang- Capelle, Q.P.F. Buizert uit Den Haag, J. den Outer uit Juli- anadorp en O. Kuin-v.d. Ley uit Den Haag. De oplossing van prijsvraag 3b luidt American Sniper. Een exemplaar van de dvd Thank You For Your Service gaat naar B. Las- schuijt uit Beemte Broekland, C.J. Keessen uit Schoorl, J.H. Terhell uit Roosendaal, J. van Loenen uit Eindhoven en A. de Waal uit Meeuwen.


De oplossing van prijsvraag 4a in Checkpoint 4-2018 luidt Quarry. Een exemplaar van de dvd Peaky Blinders gaat naar G. Kracht uit Den Haag, J. Koekkoek uit Denekamp, J. Huitema uit Sneek en A.M. van Zundert uit Uden. De oplossing van prijsvraag 4b luidt Child 44. Een exemplaar van de dvd Darkest Hour gaat naar M. Spanjaart uit Haarlem, S. Kinket uit Wapenveld en J.P.P. Schrader uit Apeldoorn.


Bus voor Stichting Veteranen Search Team


Op 29 mei heeft Stichting Veteranen Search Team de sleutels in ontvangst mogen nemen van een Volkswagen Transporter. De bus is gedoneerd aan de stichting door Record Automatische Deuren. Hans Wijnstekers, eigenaar van de onderneming, bedankte de aanwe- zige dolgelukkige en trotse veteranen voor hun inzet tijdens zoekacties naar vermiste personen, maar ook voor hun inzet tijdens missies in het verle- den. De bus, uit 2011, is een verlengde uitvoering met alle denkbare opties en volledig ingericht met een kasten- systeem. Tijdens een zoekactie zal de bus worden ingezet als materiaalwagen en mobiele commandopost. Ed Bosch, vicevoorzitter van de stichting, geeft aan dat met de komst van de bus een grote stap wordt gemaakt in de flexibili- teit en snelheid van de stichting. “Daar waar we in het verleden meerdere auto’s moesten regelen om materiaal op loca- tie te krijgen, kan het nu in principe


binnen vier uur op iedere locatie in Nederland zijn.” De stichting Veteranen Search Team is eind 2017 opgericht met als doelstelling om de politie te ondersteunen tijdens zoekacties naar vermiste personen. De


stichting heeft nauw contact met de politie en is inmiddels vijf keer ingezet en heeft een bestand van ruim zeven- honderd vrijwilligers. (DvdK)


Info: www.veteranensearchteam.nl.


Veteranenombudsman: Defensie neemt klachten niet serieus


Het ministerie van Defensie gaat nog steeds niet serieus en zorgvuldig om met klachten van veteranen. Dat stelt Vete- ranenombudsman Reinier van Zutphen. Hij komt daarmee terug op de aanbevelingen die hij eind 2016 deed om de klachtenbehandeling te verbeteren. Maar, stelt hij nu: ‘Een positieve, open grondhouding naar klagers en klachten zie ik veel te weinig.’ Hierdoor laat Defensie kansen lig- gen om te leren van fouten, schrijft de ombudsman in zijn Terugblik klachtbehandeling, waarin hij heeft gekeken of zijn aanbevelingen van anderhalf jaar geleden zijn opge- volgd. Hij constateert dat Defensie de behandeling van


klachten onvoldoende heeft verbeterd. Klachten worden vooral bekeken vanuit het eigen perspectief en formeel benaderd. Er is nog steeds te weinig persoonlijk contact en Defensie behandelt klachten nog steeds onvoldoende voortvarend. Tot slot is het nog steeds niet mogelijk dat mondelinge klachten worden geregistreerd. Hierdoor blijft een deel van de klachten buiten beeld en heeft Defensie onvoldoende zicht op eventuele verbeterpunten, aldus de Veteranenombudsman. Van Zutphen gaat op korte termijn over deze zorgen in gesprek met de minister van Defensie. (JR)


juni 2018 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65