search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check In I


n augustus 2000 verscheen de allereerste editie van Checkpoint. Ongeveer een jaar daarvoor was ik door het Veteraneninstituut gevraagd om een nieuw blad te bedenken voor veteranen, zowel qua naam als redac-


tionele formule. Achttien jaar lang heb ik met hulp van een team redacteurs, (freelance) journalisten, fotografen, columnisten, vormgevers, cartoonisten en correspondenten inhoud en vorm mogen geven aan dit veteranenmagazine en dat hebben we die hele periode met hart en ziel gedaan. Met dit nummer komt daar voor mij en de meeste van mijn vaste teamleden een eind aan. Niet omdat we er geen zin meer in hebben; integendeel, wij zouden niets liever willen dan doorgaan met wat we het liefste doen. Ook niet omdat de doelgroep (dat bent u) vindt dat we het niet goed (meer) doen. Integendeel, lees het laatste lezersonderzoek (pagina 54 en 55) waaruit net als uit alle voorgaande lezersonder- zoeken blijkt dat u dit blad over de hele linie (zeer) hoog waardeert. Toch mogen wij dit blad niet meer maken. Dat is het gevolg van een Europese aanbestedingsprocedure, waarvan ik de noodzaak altijd heb bestreden. Immers, de journalistieke invulling van de redactie is een intellectuele prestatie en elke vergelijking is het verhaal van appels en peren. Van de noodzaak van de procedure, die voor de redactionele inhoud voor het eerst in achttien jaar werd ingezet, heeft niemand mij kunnen overtuigen. Ja, de subsidieverstrekker (lees: het ministerie van Defensie) vindt dat het moet omdat de totale kosten van de redactie en vormgeving boven een drempelbedrag komen. Vreemd, dat geldt ook voor het 4,5 miljoen kostende Indië-onderzoek dat het ministerie betaalt en dat is ook niet Europees aanbesteed. Het gevolg is in elk geval dat in deze procedure voor een nieuwe koers is gekozen en dat vanaf de volgende editie van Checkpoint een ander bedrijf verantwoordelijk is voor de redactie en vormgeving. Dat doet pijn. Wij hebben altijd gestaan voor een journalistieke en onafhankelijke invals- hoek en uit eerdergenoemde lezersonderzoeken blijkt dat u dat altijd (hoog) gewaardeerd heeft. In al die onderzoeken scoort ook de betrouwbaarheid van het blad onverminderd hoog. Daar zijn wij ongelooflijk trots op. Maar we zijn ook nooit moeilijke onderwerpen uit de weg gegaan en hebben kri- tische geluiden altijd door laten klinken. Of ze nu gericht waren tegen het ministerie van Defensie, het Veteranen- instituut of (de inhoud van) Checkpoint zelf. Of al deze elementen deel gaan uitmaken van de nieuwe koers van het blad dat vanaf augustus onder dezelfde naam verschijnt, zal de tijd leren. Ik hoop in elk geval dat u als lezer net zo kri- tisch zult blijven als in het verleden en uw stem laat horen. Ik wil ten slotte alle mensen die in die achttien jaar eraan hebben bijgedragen dat Checkpoint zo’n mooi en veelge- lezen blad is geworden hartelijk bedanken, speciaal alle redactieleden die daar positief aan hebben bijgedragen: Gielt Algra, Klazien van Brandwijk-Wiltjer, Martin Elands, Mariska Kruiff, Jaus Muller, Christ Klep, Anne Salomons, Dick Schaap, Jan Schoeman, Marleen Wegman en mijn onvolprezen eindredacteuren Janke Rozemuller en Linde van Deth. Het was een eer om met jullie en alle andere medewerkers samen te mogen werken en het was een genoegen om dit blad voor u te mogen maken!


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


2 juni 2018


Inhoud


30


Dit pictogram verwijst naar filmpjes, extra foto’s of informatie in de digitale Checkpoint. Zie www.veteraneninstituut.nl/checkpoint.


4 Veteraan in beeld Drentse Veteranendag 2017


6 Check Up Korte nieuwsberichten


10 Uit en thuis Het thuisfront door de jaren heen


13 Checklist Vijf prangende vragen over het thuisfront


14 Gewonde Afghanistanveteraan Gevolgen voor het thuisfront


17 Checkpoint Barry


18 Weerzien met Libanon Partners blikken terug


23 Viewpoint Van Bergen


24 Gehuwd in Nieuw-Guinea Trouwen ‘met de handschoen’


Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65