This page contains a Flash digital edition of a book.
9

Over: Oppe på Limbuhaugen, som var en liten holme i bronsealderen, ligger to store gravrøyser. På den ene er det reist en bauta, mens dette bildet viser det åpne gravkammeret i den andre røysa. Her er det i alt funnet tre gravkamre. Disse inneholdt både brente og ubrente bein av menneskeskjelett, og i det ene kammeret lå det en pinsett og en rakekniv av bronse.

ADKOMST

Følg E6 sørover fra Steinkjer sentrum til Rv 761 som tar av til høyre mot Inderøy. Ta deretter første veg til høyre. Følg grusvei ca 1 km til parkeringsplasser rett ved de to Toldnesgårdene.

OPPLEVELSE

En 2300 år gammel bronsedolk er funnet i gravrøysa like ved husene på Toldnes Østre. Et praktfunn som er usedvanlig godt bevart, med både grep og blad i behold. I tillegg til denne er det funnet tre andre dolke- blader i gravrøysene på Toldnes.

Langs turstiene på denne særegne halvøya kan du finne bronsealderrøysenene. Her får du oppleve gravrøyser i alle størrelser – noen store og dominerende, andre små og mer beskjedne, noen med bauta, andre med åpne gravkamre. Det er informasjonsskilt på området, og tilbud om guiding hos Liv Janne Toldnes.

NB! Dyr på beite, husk å lukke grinder.

FOTO: VITENSKAPSMUSEET

FOTO: INNHERRED REISELIV AS Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com