This page contains a Flash digital edition of a book.
FOTO: INNHERRED REISELIV AS

FOTO: INNHERRED REISELIV AS

FOTO: INNHERRED REISELIV AS

T.h.: Rokne smeltehytte. Murene er sikret og overbygd med tak til beskyttelse mot forfall.

Lekkert fargespill ved inngangen til de gamle gruvene i Mokk.

27

ADKOMST Bilvei langs Rv 762 i Ogndal via Gaulstad til Mokk gård, 38 km øst for Steinkjer sentrum. Fra gården går det en sti i jevnt stigende terreng i 2 km i nordøstlig retning frem til gruvene.

Ruinen etter smelteovnen i Rokne smeltehytte ligger ca 6,5 km vestnordvest for Mokk gård, nedenfor Øvre Høttfossen i elva Sør-Rokta. Ta av mot venstre fra Rv 762 ca 1 km etter Bodom, og følg en bilvei som går nesten helt fram. Dette anlegget er godt tilrettelagt med opparbeidde stier, informasjonstavler og skilting.

OPPLEVELSE Hele området byr på flott turterreng og gode jakt- og fiskemuligheter. Etter avtale med Mokk gård gis det omvisning ved de gamle gruvene og de interessante kalksteins- grottene. Utsikten fra gruvene er flott, enten du ser nedover Ogndalen mot Steinkjer, sørover mot Verdal, eller du går på toppen og ser innover mot Skjækerfjella. Vær obs, flere av gruveåpningene er vannfylte og kan være farlige.

T.v.: Utsikt fra en av gruveinngangene. Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com