This page contains a Flash digital edition of a book.
OPPLEVELSESBEDRIFTER MED LANDBRUKSTILKNYTNING OG FOKUS På NATUR OG KULTUR I STEINKJER

Yttervik Gård Bjerkem

Brandheia Villmark & Velvære Hatlingsetra

www.yttervik-gard.no www.bjerkem.com www.brandheia.no www.hatlingsetra.no

BØLA

BARDAL TOLDNES EGGE TRANA

GJÆVRAN HELGE SKEI

VEIVISER TIL 10 UTVALGTE

kulturminnemiljø

I STEINKJER KOMMUNE

MÆRE MOKK

VEIVISER TIL 10 UTVALGTE KULTURMINNE- MILJØ I STEINKJER KOMMUNE

Bestill gjerne flere eksemplarer av Veiviseren ved å kontakte Egge museum eller Innherred Reiseliv. Heftet finnes i norsk, engelsk og tysk språkutgaver.

En elektronisk utgave (pdf) i utskriftsvennlig format kan lastes ned fra www.visitinnherred.com og www.eggemuseum.no.

Ønsker du mer informasjon om noen av kulturminnemiljøene som er omtalt i heftet kan henvendelse rettes til Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer kommune eller Egge museum.

Ved spørsmål om tilrettelegging, guiding, overnatting o.l. kan du kontakte Innherred Reiseliv AS. (www.visitinnherred.com).

BØLA

BARDAL TOLDNES EGGE TRANA

GJÆVRAN HELGE SKEI

VEIVISER TIL 10 UTVALGTE

kulturminnemiljø

I STEINKJER KOMMUNE

MÆRE MOKK Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com