This page contains a Flash digital edition of a book.
BØLA

helleristninger i steinalderens landskap

KULTURMINNER (Se stort kart):

1. Område med helleristninger fra steinalderen deriblant den kjente Bølareinen. 2. Fangstgroper 3. Boplass-spor

STEINALDERENS FAUNA HUGGET INN I BERGET På en nærmest loddrett bergvegg troner Bølareinen, en av Norges mest kjente helleristninger. Her har den stått i omkring 6 000 år og voktet sine omgivelser. Og reinen er ikke alene i dette land- skapet. Her finnes ristninger av både bjørn, elg og fugler - alle naturalistiske jaktbare dyr i full størrelse. Dette er typiske motiv blant våre eldste ristninger, såkalte veideristninger. Noe helt uvanlig er den rundt 150 cm høye menneskefiguren med en stav i hånden og ski eller truger på beina. Bergflaten med denne figuren kom opp av havet for omkring 6000 år siden, og Bølamannen kan teoretisk sett være så gammel. På den tiden var Snåsavatnet en del av Trondheimsfjorden. Sjøen gikk like nedenfor der ristningene er plassert, 35-40 meter over dagens havoverflate. De rike fangst- mulighetene i området må ha virket tiltrekkende på fortidens mennesker. Fangstgroper for elg, funn av trekull og flintavslag viser at de har oppholdt seg i området over tid.

ENDRINGER I LANDSKAPET

Selv om bergflatene har forvitret under påkjenning av vann, vær og vind i tusenvis av år, er det på Bøla fremdeles mulig å se spor etter aktiviteter fra folk som levde i steinalderen. En vandring i Bølaområdet er en fin mulighet til å komme nær innpå en tid som er uendelig fjern fra vår.

4

3

2

IV I

T.h.: Forstørret utsnitt av kartet: I: Bølareinen II: Bjørnen III: Elgfigur

IV: Fuglefigurer V: Bølamannen

V

1

II III

KART: NTFK

KART: NTFK Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com