This page contains a Flash digital edition of a book.
MIDDELALDERKIRKEN

Middelalderkirken på Mære har en dominerende plassering i terrenget, noe som var typisk for den tidens kirkebygg. Veg- gene er bygd opp av lokal gråstein, og dører og portaler er tilhugd av kleberstein. Kirken har ellers et verdifullt inventar fra middelalderen og 1600-tallet. I takverket inne i skipet kan man se utskårede groteske menneskemasker. I stil og form minner maskene om den hedenske dragestilen, og man kan lure på om de ble hengt oppunder taket for å vise hvor fælt det kunne bli i den evige pine?

GAMLE FERDSELSVEIER

Fra den høye moreneryggen nordøst for kirken på Mære har man utsikt over et vidstrakt kulturlandskap med Borgenfjorden og Egge i bakgrunnen. Noen av de mektigste gravhaugene vi har i Steinkjer kommune har fått en majestetisk plassering og ligger som perler på en snor langsetter høydedraget. Trolig har det gått en ferdselsvei her i forhistorisk tid, allerede før gravhaugene ble anlagt, og som fulgte omtrent samme løp som kongeveien fra 1700-tallet. Den finner vi sporadisk igjen i terrenget både i Verdal, Inderøy og Steinkjer. Nær tunet, på gården Jørem - som også ligger oppe på denne ryggen - ligger et større gravfelt med små og store gravanlegg, deriblant en trearmet gravrøys. Et gammelt veifar går fra gravfeltet i ret- ning av en krets med fem frittstående steinblokker og passerer et lite tjern, der ofring kan ha foregått. Når det i tillegg er fun- net hva man tror kan være tre store fallossteiner på gården, får området langs denne gamle ferdselsveien en spesiell dimensjon, og gir et sterkt inntrykk av å ha vært arena for jernalderens fruktbarhetskult og gamle gudetro.

En av groteskene som henger i enden av stikkbjelkene i taket inne i skipet.

25

ADKOMST Kirken er skiltet fra E6 ved Mære, 11 km sør for Steinkjer sentrum. Følg Fv 258 ca 1,5 km til du er fremme ved parkeringsplassen.

OPPLEVELSE Middelalderkirken på Mære har en fantastisk be- liggenhet i et mektig kulturlandskap. Den vide utsikten forteller oss noe om betydningen av landskapsforståelse når det gjelder plassering av det religiøse senteret. Arkitekturmessig kan kirken by på vakre detaljer, og i juli måned er den åpen hver dag for publikum. Skilting på området samt informasjonshefte på flere språk er plassert inne i kirken. Egen omviser kan bestilles.

En av fallossteinene på Jørem

FOTO: ARNT MINSAAS

FOTO: BODIL ØSTERÅS Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com