This page contains a Flash digital edition of a book.
3

1 BØLA 6 GJÆVRAN

2 BARDAL 7 HELGE

3 TOLDNES 8 SKEI

Steinkjer kommune er usedvanlig rik på kulturminner, både fra førhistorisk tid, middelalderen og nyere tid. De som presenteres i dette heftet er derfor bare en brøkdel av det som finnes. I den nasjonale kulturminnedatabasen ‘Askeladden’ er det for Steinkjer registrert godt over 1200 lokaliteter. Innenfor hver lokalitet kan det ligge mange enkeltminner, slik at dette antallet i alle fall kan

4 EGGE 9 MÆRE

5 TRANA 10 MOKK

tredobles, og fremdeles er det mye som ikke er innlagt i basen. De fleste av disse kulturminnene skriver seg fra førreformatorisk tid (perioden fra steinalder og frem til reformasjonen i 1537) og er automatisk fredet i henhold til kulturminneloven. Områdene som presenteres i dette heftet omfatter gjerne flere lokaliteter som samlet danner det vi kaller kulturminnemiljø.

KART: NTFK Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com