This page contains a Flash digital edition of a book.
Heftet ‘10 utvalgte kulturminnemiljø i Steinkjer kommune’ er utgitt av

Steinkjer kommune i samarbeid med Egge museum, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Redaksjon, tekst og illustrasjoner: Kari Støren Binns, RB GeoArk, Trondheim

Layout: Gisle Aarlott, Innherred Reiseliv AS

Produksjonsansvarlig: Anne Haga, Innherred Reiseliv AS

Kartutforming: Nord-Trøndelag fylkeskommune Kartgrunnlag: Norge Digitalt Askeladden

Trykk: DesignTrykk AS, Steinkjer 2010

Prosjektgruppen har bestått av; Erik Stenvik (Fylkesmannens landbruksavdeling), Kari Støren Binns (RB GeoArk), Bodil Østerås (Egge museum), Anne Haga (Innherred Reiseliv AS), Astrid Skogset Fuglesang (Steinkjer Næringsselskap), Torbjørn Haugen (Egge Historielag).

Takk til grunneiere og historielagene i Steinkjer. Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com