This page contains a Flash digital edition of a book.
KILDER OG BAKGRUNNSSTOFF

BØLA (4)

Sognnes, Kalle 2001: Verdens største skiløper. Spor 2001/2 Sognnes, Kalle 2005: Netter ved Bøla. Spor 2005/1 Stafseth, Terje 2006 : Sirkler, linjer og punkter. En analyse av veideristningenes kul- turlandskap gjennom de indre deler av Trondheimsfjorden. Hovedoppgave i arkeologi, NTNU 2006. Se videoen: www.steinkjer-kommune.net/eggevandring/egge/index. php?meny=4 • www.bolarein.no

BARDAL (6) Gjessing, Gutorm 1936: Nordenfjeldske ristninger og malinger av den arktiske gruppe. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B: Skrifter. XXX. Grønnesby, Geir 1996: “Nogle merkelige tegninger i et fjeld” - helleristningene på Bardal. Spor 1996/1.

www.steinkjer-kommune.net/eggevandring/egge/index.php?art_id=143

TOLDNES (8) Grønnesby, Geir 1995: Sjø og land i bronsealderen. Spor 1995/1 Grønnesby, Geir 1998: Bronsealdergravfeltet på Toldnes og Holan i Sparbu. årbok for Nord-Trøndelag historielags årbok 1998. http://bdb.bibsys.no/vis/990032949 http://multimedia.hint.no/toldnes www.bronselandet.no

EGGE (10) Asprem, Frank 2006: Kjøkkenmøddinger ved Trondheimsfjorden - boplasser fra steinbrukende tid. Spor 2006/1. Macedo, Lars Lilleby 2008: Fornminner og kulturminner i Paradisbukta & Steinvika. Egge Historielag. Møllenhus, Kristen R. 1963: Gravfeltet på Egge ved Steinkjer. Viking. Støren Binns, Kari 1996: Steinalderboplassen på Våttabakken i Egge, Steinkjer kommune. årbok for Egge historielag. Sørheim, Helge 1997: En høvdings gård – en høvdings grav. En vikingtids båtgrav på Egge i Steinkjer, Nord-Trøndelag. Gunneria 72, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim 1997. Østerås, Bodil 2005: Dei arkeologiske undersøkingane på Egge i samband med omlegging av E6 gjennom Steinkjer. Funn og forskning i Trøndelag. SNK. Egge Museum: www.eggemuseum.no

www.steinkjer-kommune.net/eggevandring/egge/index.php?art TRANA (14)

Støren Binns, Kari m fl 2005: Historisk vandring Trana – Oftenåsen gjennom 3000 år. Utg. av Egge historielag, Foreningen Gamle Steinkjer og Ogndal historielag. Steinkjer Off-set trykk AS. Støren Binns, Kari 2006: Langs gjengrodde stier. Spor 2006/1. VM, NTNU www.turistforeningen.no/ntt/cabin.php?ca_id=1889&fo_id=4352

GJÆVRAN (16) Grav Ellingsen, Ellen 2005: Trekantanlegg i Trøndelag. En metodisk tilnærming til forståelse av anleggets posisjon i jernaldersamfunnet. Funn og forskning i Trøndelag. SNK.

Hemmendorff, Ove und Ingrid Smedstad 1997: Fornborgsundersökningar i Trøndelag – ett mittnordisk samarbete. I: Arkeologi i Mittnorden. Ett symposium til nya arkeologiska forskningsrön. (Red. Kurt Gullberg) Scriptum 1997. Smedstad, Ingrid 1995: Historisk vandring fra Gjævran gård til bygdeborgen ”Slottet”. Utg. Egge historielag. Steinkjer. Støren Binns, Kari og Richard Binns 1998: Arkeologiske undersøkelser i Gjævranmarka. Rapport. Vitenskapsmuseets topografiske arkiv. NTNU.

HELGE (20) Smedstad, Ingrid 1991: Historisk vandring fra Vibe til Helge. Utg. av Egge historielag og Ogndal historielag. Steinkjer. Støren Binns, Kari m fl 2007: Historisk jubileumsvandring Fagerheim, Vibe, Helge. Utg. av Egge historielag og Ogndal historielag. Steinkjer.

T.v.: I en mindre røys på østsiden av Toldnes finner vi dette merkelige trekantformede gravkammeret - trolig en branngrav.

SKEI (22)

Airola, Leena og Roar Sæterhaug 1992: Oldsaksmaterialet fra Skei – etter utgravningen. Spor 1992/2. Stenvik, Lars 2001: Skei – et maktsenter fram fra skyggen. Vitark 2. Vitenskaps- museet, NTNU.

MÆRE (24)

Bøckman, Peter Wilhelm 1990: Brytning og kontinuitet – noen betraktninger ved Mære kirkes 800-års jubileum. Spor 1990/ 2. Lidèn, Hans- Emil 1969: Utgravingen av Mære kirke. årbok for Nord-Trøndelag Historielag. 47. årgang Stene, Erna 1990: Kultsted, kirkested og økonomisk makt. Spor 1990/2. Østerås, Bodil 2008: Kulturminne på Jørem. Rapport. Egge museum. www.steinkjer-kommune.net/eggevandring/egge/index.php?art_id=222 www.steinkjerleksikonet.no/index.php?artikkel=523

MOKK (26) Delbekk, Kjell 2008: Gruvene ved Mokk. Rapport. Aarholt, Tormod 1998: Kopperverka i Ogndal. Ogndal Historielag. årbok for 1998. Steinkjer.

www.mokk.no www.ogndal.net/historielag/index.php?option=com_

content&view=article&id=11:rokne-smeltehytte-et-255-ar-gammelt-gruveminne- &catid=5:artikkel&Itemid=4

GENERELT Groven, Gunnar 1992: Fornminner og oldsaker i Steinkjer kommune. Utg. Steinkjer kommune. Steinkjer trykkeri AS Hemmendorff, Ove 1992: Bygdeborger i Trøndelag – sett fra et østlig perspektiv. Spor 1992/1. Smedstad, Ingrid 1992: Det var en gang ... Funn og fornminner i Egge. Utg. Egge historielag. Alstad trykkeri, Steinkjer. Smedstad, Ingrid og Sverre Krüger 1993: Kulturminner i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer. Utg. SNK. Lade Offset. Skjei, Jarle 2006: Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. Steinkjer Offset trykk. Sognnes, Kalle 1999: Det levende berget. Utg. Norsk kulturråd. Grytting as. Ystgard, Ingrid, 1998: Bygdeborger i Trøndelag : En forskningshistorisk og empirisk undersøkelse av et begrep og en kulturminnekategori. Hovedoppgave i arkeologi og kulturhistorie - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1998. Topografisk arkiv, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet, NTNU.

INTERNETTLENKER www.askeladden.ra.no www.eggemuseum.no

www.steinkjer-kommune.net/eggevandring/egge/index.php?art www.steinkjerleksikonet.no www.bergkunstmuseet.no

29 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com