This page contains a Flash digital edition of a book.
3.TRANAMARKA

Innover i Tranamarka ligger større og mindre grupperinger med gravhauger, i forskjellig utforming og størrelse. Særlig fremtre- dende er gravene på Storaunet med flotte gravmonumenter, tre- kantanlegg og bautastein. Gravene ble gjerne anlagt nær husene på gården, så her kan man fornemme et helt lite jernaldersam- funn med små gårdsbruk, i et område som i dag er gjengrodd og ubebodd. Her er det også spor etter hulveier som har knyttet de små bosetningene sammen. Hulveiene sees som U-formete fordypninger i terrenget, som en bred, gjengrodd sti. U-formen har den fått etter lang tids bruk og gjentatte tråkk av hester og mennesker.

T.v.: Grupper med små og store gravminner på Storaunet, der den gamle rideveien som førte mot gamle kongevei og sørover til Stiklestad passerer rett forbi.

T.h.: Fredet

gårdsanlegg på Trana. Flyfoto fra 1953.

15

4. OFTENåSEN

Fra toppen av Oftenåsen er det et flott rundskue over hele Steinkjer. Her er det tilrettelagt for publikum med skilt og stier både for sommer- og vinterbruk. Langs stiene er det flere rasteplasser, merking og informasjonstavler med kart og ulike fagplakater. En slik naturformasjon som Oftenåsen er gjorde at det etter krigen, i 1949, ble satt opp peilestasjon for militærfly her. Stasjonen var en av tre baser i Trøndelag og ble bemannet av fire personer døgnet rundt frem til 1958. Da ble radaren innført og stasjonen avviklet. Tømmerhytta der mannskapet bodde ligger 150 m sør for toppen. Hytta eies i dag av turistforeningen og står til disposisjon for turfolk som vil ta seg en hvil og få mer informasjon om området.

ADKOMST Vil du oppleve hele Tranaområdet kan du følge Rv 759 mot Henning, like nord for Steinkjer sentrum. Følg skilt- ing til Poppellunden barnehage og parker bak denne. Følg stien opp mot skogholtet, og du kommer først til gravfeltet på Sneppahaugen. Derifra ser du Trana gård. Gå dit, og følg videre stiene innover i Tranamarka og opp mot Oftenåsen. Ønsker du en mindre runde kan du kjøre Tranaskogveien forbi Trana gård. Her finnes parkeringsmuligheter øverst i Tranabakkan, ved starten av turløypa til Oftenåsen, på Grøndalen eller ved Sagkorsen.

OPPLEVELSE å oppleve hele Tranaområdet gir deg en dag med trivelig vandring i skog og mark, i et landskap rikt på kulturminner. Du har mulighet til og velge kortere eller lengre turer, alt etter ønske og behov. Over hele området finnes små rasteplasser, flere skilt og gode gangstier.

T.v.: Kartskisse over Sneppahaugen, med oversikt over gravfeltet og et eldgammelt veifar (3) - som kan ha vært brukt som ‘prosesjonsvei’ i bronse-alderen. Den går rett mot stedet der offersteinen lå (13).

ILL.: KARI STØREN BINNS

FOTO: WIDERØE Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com