This page contains a Flash digital edition of a book.
T.v.: Bølareinen. En naturtro rein i full størrelse hugget inn i berget for rundt 6000 år siden. Den antas å fremstille en ung bukk som etter gevirets form er på sommerbeite.

Under:

Bølamannen på ski eller truger? – ikke ulik vår tids ”skate-board”!

5

ADKOMST

Helleristningene ligger på sørøstsiden av Snåsavatnet ved Rv. 763, ca 30 km nordøst for Steinkjer. Gode parkeringsmuligheter og adkomst til feltet via en godt tilrettelagt sti, også for rullestolbrukere. Gangavstand fra riksvegen, ca 300 m.

OPPLEVELSE

Bergkunst i naturskjønne omgivelser. Her kan du vandre på stier midt i steinalderjegerens rike! Gode informasjonsskilt. Ved riksvegen ligger Bølabua med matservering om sommeren. De tilbyr også guiding for grupper og holder åpent en souvenirbutikk gjennom hele året (På forespørsel).

T.v.: Flintavslag funnet sammen med trekull og skjørbrent stein under et rotvelt omkring 100 m nord for ristningene.

FOTO: INNHERRED REISELIV AS

FOTO: INNHERRED REISELIV AS Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com