This page contains a Flash digital edition of a book.
MOKK

i ei bygd med gammel kobberindustri

KULTURMINNER

1. Mokk og Gaulstad gamle kobbergruver 2. Rokne smeltehytte

MOKK OG GAULSTAD GAMLE KOBBERGRUVER Kobberforekomsten i Gaulstadfjella ble oppdaget i 1760. Her oppe på kanten av snaufjellet med Stortjønnfjellet, Skjækervatnet og nasjonalparken lenger inn, ligger gruvefjellet. De vulkanske bergartene inneholder mye grønnstein og grønnskifer, og det er i gangene i dette berget kopperet befinner seg. Her ligger gruve- åpningene som mørke hull og minner om hvilket slit og harde kår arbeiderne hadde.

De gamle kobbergruvene var i drift i perioden 1771 til 1783. På slutten av perioden var det ti gruver og tre smelteovner i virksomhet i dalen. Det ble til sammen produsert ca 52 tonn kopper, og dette tilsvarer minst 2 500 tonn malm. Det har gått med mang en arbeidstime i gruvedriften, ettersom man både skulle bryte, frakte og foredle malmen. Befolknings- og bosettingsmessig innebar virksomheten en omveltning med store ringvirkninger. Mange flyttet hit for å jobbe i gruvene, og i løpet av noen år økte folketallet i øvre Ogndal fra 25 til 300, altså med 1100%!

ROKNE SMELTEHYTTE

I 1777 ble det bygd smelteovn på Rokne. Arkeologiske utgravinger har påvist hustomter, røsteplasser, lager av trekull og spor etter vassrenna til smeltehytta. Ruinene er et minne om gruvedriften i øvre Ogndal.

26

T.v.: Mokk gård, med gruvefjellet i bakgrunnen.

FOTO: AINA BYE

KART: NTFK Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com