This page contains a Flash digital edition of a book.
TIDSTABELL

STEINKJER - OG ANDRE STEDER

De første spor etter mennesker i Norge 9500 f. Kr

Bøla (side 4) Bardal (side 6)

Hjulet blir oppfunnet ved Mesopotamia 4000 f. Kr

Ismannen Ötzi (Italia) 3300 f. Kr

Stonehenge 2500 – 3000 f. Kr

2

Toldnes (side 8)

De første olympiske leker i Athen 776 f. Kr

Gjævran (side 16) Trana (side 14) Egge (side 10)

Helge (side 20) Skei (side 22)

Mære (side 24)

FØRROMERSK JERNALDER ROMERTID FOLKEVANDRINGSTID

MEROVINGERTID VIKINGTID

Slaget på Stiklestad 1030 e.Kr

Nidarosdomen bygd i perioden 1070 – 1300 e.Kr Svartedauden 1350 e.Kr Reformasjonen 1537 e.Kr

Mokk (side 26)

Fortidsminneloven 1905 e.Kr

Den kinesiske mur påbegynt 200 f. Kr

JERNALDER

YNGRE

JERNALDER

ELDRE Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com