This page contains a Flash digital edition of a book.
SKEI

et maktsenter i jernalderen

KULTURMINNER

1. Gravfelt med bautasteiner og over 100 graver 2. Ringformet tunanlegg

NORD-TRØNDELAGS STØRSTE GRAVFELT

På Skei i Sparbu ligger et imponerende gravfelt, med godt over 100 graver. Det strekker seg over et areal på ca 60 mål, men man vet at det har vært atskillig større. Undersøkelser viser at det i alle fall var i bruk i yngre jernalder (550 – 1000 e. Kr). I steinkammeret i en av langhaugene er det funnet sjeldne irskproduserte gjenstander sam- men med et kvinneskjelett. Et trekantet bronsekar med innebygd sil og en bøtte av barlind beslått med bronsebånd dekorert med sirlige mønster var ikke hverdagslige bruksgjenstander for folk flest. Funnet viser at mektige sparbygger hadde omfattende kontakt med folket på de britiske øyer, også forut for de skandinaviske vikingraid- ene som skriftlige kilder beretter om.

Det store gravfeltet blir i dag beitet av storfe for å holde vegetasjonen nede. Dermed kan de mange ulike formene på gravhaugene lettere tas i øyesyn. Flotte er også bautasteinene som ruver mot de flate jordene som omkranser gravplassen. Det ringformede tunanlegget ses som parallelle, avlange hauger på begge sider av vegen.

RINGFORMET TUNANLEGG

22

Sentralt i gravfeltet ligger en gruppe med åtte ensartede hustufter i en krets, med gavlen vendt inn mot et felles tun. Dette er et såkalt ringformet tunanlegg, en særegen sammenstilling av hus som skiller seg fra den ordinære måten gårdshusene i jernalderen var plassert på. Disse husene mangler også spor etter fjøs eller stall. På dette tunanlegget kan det ha oppholdt seg 80-150 mennesker samtidig. Slike tunanlegg ligger gjerne strategisk plassert i forhold til datidens kommunikasjonsårer, ofte nær store gravhauger med rike funn. Det er nærliggende å se slike anlegg som uttrykk for maktsenteret i jernalderens høvdingdømmer. Disse var den politiske enheten her til lands før rikssamlingen fant sted.

Under: Det ringformete tunanlegget på Skei. Alle husene står med gavlen inn mot et felles, ovalt tun. Gropene bak husene er store kullgroper, såka- lte kokegroper – resultat av langvarig matproduksjon til dem som holdt til her. I bakgrunnen ligger gravhaugene.

ILL.: LARS STENVIK

FOTO: INNHERRED REISELIV AS

KART: NTFK Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com