This page contains a Flash digital edition of a book.
MÆRE

et religiøst senter gjennom hedendom og kristendom

KULTURMINNER 1. Hedensk gudehov

2. Steinkirke fra tidlig middelalder

24

Middelalderkirken på Mære har en flott beliggenhet oppe på Mæreshaugen.

T.v.: En av de 22 gullgub- bene som ble funnet på 1960-tallet under gulvet i middelalderkirken på Mære. Motivet er tolket som et symbol på bryllupet mellom Frøy og Gerd.

HEDENSK GUDEHOV I Snorre Sturlasons kongesagaer hører vi om Mære som et sentralt kultsted, og at de mektigste høvdingene i hele Trøndelagen møttes på Mære tre ganger i året for å blote og hedre sine guder. At det i førkristen tid lå et hov her, ble bekreftet på 1960-tallet i forbindelse med arkeologiske undersøkelser gjort under kirke- gulvet. Det ble funnet rester etter en tidligere trekirke, og under der igjen, en enda eldre bygning. Denne er tolket som restene etter det hedenske gudehovet på Mæreshaugen, noe som blir underbygget av funnene av 22 såkalte gullgubber. Gullgubber er tynne, rektangulære gullplater på 1-2 cm, der det er slått inn et motiv, gjerne av menneskeskikkelser. Motivet på enkelte av gullgubbene fra Mære er tolket som vaneguden Frøy og jotunkvinnen Gerd, som et symbol på det hellige bryllupet. Dette tolkes som en manifestasjon av hedensk fruktbarhetskultus, og tidsmessig ser gullgubbene ut til å ha vært i bruk fra romertid/ folkevandringstid og fram til og med vikingtid. Mære er altså et godt eksempel på at et gammelt kultsted ble viet til nye religiøse handlinger da kristendommen tok over, og Mæreshaugen har således vært et kontinuerlig religiøst senter i godt over tusen år.

FOTO: VITENSKAPSMUSEET

KART: NTFK

FOTO: ERIK STENVIK Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com