This page contains a Flash digital edition of a book.
TOLDNES

bronsealderlandet

KULTURMINNER: Gravrøyser fra bronsealder og jernalder

På Toldneset ligger et av Norges største ansamling med gravrøyser fra bronsealderen, omkring 40 i tallet. Mange av disse har en anselig størrelse med flere gravkamre i samme røys. I de noe over 20 røysene som er undersøkt ligger 48 mennesker begravd!

DE DØDES ØY

For over 2500 år siden var Toldnes en øy i Beitstadfjorden. Den gang stod havet ca 15 m høyere enn det gjør i dag. Røysene ble gjerne lagt på bergknauser for at de skulle bli mer synlige fra sjøen. De døde ble lagt ned i større og mindre kister av kantstilte steinheller eller av liggende flate heller som gav gravkammeret et flott utseende. Under den store dekkhella over kamrene er det funnet spor etter både brente og ubrente begravelser. Til dødsriket har de døde fått med seg verdifulle gjenstander. Konsentrasjonen av gravgaver laget av bronse er forbløffende – smykker, kniver, sverd og små økser, såkalte celter - vitner om velstand, og viser at menneskene på og omkring Toldnes allerede i bronsealderen hadde god kontakt med omverden. De kunne bytte til seg den rikdommen og makt som bronsen var et symbol på.

8

Det finnes også spor fra senere perioder på Toldneshalvøya, blant annet flere graver fra jernalderen og et felt med ca 65 rydningsrøyser som kan være fra middelalderen. I dag kan vi fremdeles se mange av gravrøysene fra bronsealderen ligge rundt omkring på Toldneset. Det er mulig å se for seg hvordan de lå plassert i landskapet den gangen stedet var en øy, og utsynet til sjøen var viktig. Større og mindre steinkister ligger åpne i selve røysene, så du kan få et inntrykk av størrelse og byggemåte.

TOLDNESHALVØYA

Bronsegjenstander fra et av gravkamrene på Limbuhaugen. Øverst: en pinsett. Nederst: del av bladet til en rakekniv.

Kart med oversikt over gravrøysene og rydningsrøysene på Toldnes. De ligger spredt rundt om på halvøya og kan oppleves ved vandring langs stier og i utmark. I bronsealderen var Toldnes en øy med strandlinje like inntil Toldnes-gårdene (illustrert med mørkere felt).

NB! Dyr på beite! Husk å lukke grinder!

KART: NTFK, (MOD.)

FOTO: VITENSKAPSMUSEET

FOTO: VITENSKAPSMUSEET

KART: NTFK Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com