This page contains a Flash digital edition of a book.
Under:

Fingerring av gull funnet sammen med et rikt romertids gravfunn i en av steinringene på Ølvisheim.

T.v.: Det praktfulle sølvdekorerte sverdet som ble funnet i en båtgrav fra siste halvdel av 900-tallet.

11

ADKOMST Følg skilting mot Egge museum like nord for Steinkjer sentrum. Parker på museets parkeringsplass og bruk de mange stiene for å oppleve hele området.

OPPLEVELSE Det er flott å vandre langs turstiene som slynger seg mellom tusener av år med historie. Følg Sigridstien til gravfeltet fra folkevandringstiden og videre over gangbrua inn på Eggetunet. Her slår utsikten mot deg og du opplever å være på det historiske stedet; høvdingsetet Egge. På begge sider av den markante furualleen langsetter Eggevammen ligger mektige rundhauger fra vikingtiden. Helt i enden, lengst øst, finner du Ølvisheim, det eldste gravfeltet, med de fem steinringene fra romertiden.

Egge Museum har åpent alle dager i sommerhalvåret og tilbyr ellers guiding året rundt på bestilling. Rundt om på området er det satt opp flere informasjonsskilt og benker.

T.v.: Barn leker på en av de mange gravhaugene langs furualleen på Eggevammen. Her fra den årlige Vikingfestivalen.

FOTO: LEIF ARNE HOLME

FOTOS: VITENSKAPSMUSEET Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com