This page contains a Flash digital edition of a book.
EGGE

forts.

GRAVRØYSENE På SKåTANGEN

Der Eggevammen ender ut i sjøen helt i vest ligger Skåtangen. Her er det funnet 21 gravrøyser, en gravhaug og en del kullgroper. Ingen av disse er undersøkt, men landskapsformen og terrengplasseringen minner mye om forholdene for gravrøysene på Toldnes. Det er derfor trolig at i alle fall de største og de høyest liggende røysene på neset, slik som den på bildet til høyre, kan dateres til bronsealderen.

ADKOMST Ta av fra E6 ved rundkjøring nord for Egge- tunellen mot Bardal. Følg skilting til Paradisbukta med gode parkeringsmuligheter. Følg gangsti fra parkeringsplassen.

Under: Steinsettingen på Tingvoll

12

STEINSETTINGEN På TINGVOLL RESTER FRA ET STORT GRAVFELT

Steinsettingen består av 38 store steiner som er satt i en skips- formasjon. Denne har opprinnelig vært 40 m lang og 9 m bred på midten. Fra gammelt av trodde man disse avlange steinkretsene hadde vært tingsteder hvor folk i oldtiden holdt sine offentlige rettsforhandlinger, derav navnet Tingvoll. Men de er mer å betrakte som en kultplass eller et gravsted, og her på Tingvoll etterligner formen en båt, tilsvarende haugdekte båtgraver.

At steinsettingen er en grav underbygges av kjennskapen til at det tidligere lå et gravfelt i området. En svær gravhaug var plassert der hotellet ligger i dag, og ellers fantes forskjellige typer gravminner som runde avlange og trekantete hauger, bautasteiner og hele stein- settinger som grupperte seg langs Gamle kongevei. Opprinnelig har gravfeltet ligget nær sjøen, da havet sto 4-5 m høyere enn i dag.

ADKOMST Fra Eggevammen og ned til byen kan du følge Gamle kongevei. På begge sider av denne veien lå det tidligere et gravfelt fra yngre jernalder. I hagen til Tingvoll Park Hotell ligger en stein- setting som er siste rest av dette gravfeltet. Veien til hotellet er godt skiltet fra E6. Her er gode parkeringsmuligheter og informasjonsskilt.

FOTO: INNHERRED REISELIV AS

FOTO: LARS LILLEBY MACEDO Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com