This page contains a Flash digital edition of a book.
Skeifeltet. Den omtalte kvinnegraven er markert med rødt

Gjenstander fra den funnrike kvinnegraven. Over: Et trekantet hengekar av bronse med innebygd sil (opprinnelig Irsk). Under: En bronsebelagt bøtte av barlind.

ADKOMST Kjør av til Fv 258 fra E6 mot Heistad ved Mære, 11 km sør for Steinkjer. Gravfeltet ligger på høydedraget ved Heistad i Sparbu, ca 3 km øst for E6 og ca 200 m sør for gårdstunet på Skei. Parkering rett nord for gravfeltet, på venstre hånd når man kommer nordfra.

OPPLEVELSE Et flott kulturminneområde med et variert utvalg av fornminner: Et ringformet tunanlegg og et variasjonsrikt gravfelt med flere bautasteiner, tallrike runde og avlange hauger, samt hauger av den mer sjeldne typen, slik som trekantete, y-formete eller stjerneformete hauger. Tre veier møtes i gravfeltet. Dette er gamle veifar som vitner om et knutepunkt, et sentrum og et veiskille, jfr navnet Skei. Flere informasjonsskilt på stedet.

23

ILL.: LARS STENVIK

FOTO: PER FREDRIKSEN, VITENSKAPSMUSEET

FOTO: PER FREDRIKSEN, VITENSKAPSMUSEET Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com