This page contains a Flash digital edition of a book.
BARDAL

tyngdepunktet i et helleristningsmiljø

KULTURMINNER: Ristningsberg med omkring 400 figurer

ET RISTNINGSBERG MED LANG BRUKSTID Da denne bergflaten ble tatt i bruk som ristningsberg en gang i steinalderen var ikke sjøkanten lenger unna enn 100 m, bare adskilt av en svakt skrånende slette innerst i en liten fjordarm til Beitstadfjorden. Her ligger ristningsberget, rett ved innløpet til et dalføre som ga adkomst nordover til Reinsvatnet og nord- vestover til Namdalen. Denne lokaliseringen må ha vært svært populær. Her finnes et stort antall ulike figurer, delvis plassert oppå hverandre. De viser at berget var i bruk kanskje så lenge som et par tusen år, i yngre steinalder, bronsealder og inn i tidlig eldre jernalder. Overlappingen av figurene tyder også på at selve handlingen å lage ristningene var vel så viktig som resultatet. Hva slags seremonier kan ha foregått på flaten foran ristningsberget?

Motivene som er brukt er slike som stadig går igjen i bergkunsten; båter, hester, elg og rein, fotsåler, mennesker, skålgroper, fugler, hval, bjørn og geometriske figurer. De fleste av disse ble laget av en jordbrukende befolkning i bronsealderen, men de monumentale dyrefigurene og rammefigurene ble hugget inn av jegerfolk en gang i yngre steinalder.

6

KART: NTFK Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com