This page contains a Flash digital edition of a book.
BYGDEBORGENE i Steinkjer-distriktet

Steinkjer kommune skiller seg ut med en usedvanlig stor ansamling av bygdeborger i forhold til mønsteret som van- ligvis forekommer. De tyder på at området har vært attrak- tivt for fremmede inntrengere, og at det var behov for å forsvare seg. For det er som vakthold, forsvar og beskyttelse at man antar bygdeborgenes primære funksjon har vært. De kan nok også til tider ha fungert som samlingsplasser for mer sosiale, økonomiske eller politiske formål. Dette er noe vi vet

1. Klingerhaugen (Inderøy) 2. Johalla (Sparbu)

3. Tanem /Korpdalshaugen (Sparbu) 4. Østvikslottet/Kleivhaugan (Beitstad) 5. Elnanslottet (Beitstad) 6. Gjevranslottet (Egge)

lite om, og det er foretatt få omfattende undersøkelser av bygdeborger her i landet. En del bygdeborger er datert. De har et tidsspenn fra bronsealder til tidlig middelalder, men de fleste synes hovedsakelig å ha vært i bruk i siste halvdel av eldre jernalder, i romertid og folkevandringstid. Særlig var siste fase en svært urolig periode, med mye stridigheter. Store grupper var på flukt, mens andre var på krigsstien.

7. Skansåsen (Egge) 8. Vinillen (Stod) 9. Nattsjøberget (Stod) 10. Hoåsen (Stod) 11. Steinfjellet (Beitstad) 12. Øvre Kvitberget (Stod)

10 11 12

4 5 6

8 7 9

Denne kartoversikten viser fordelingen og antallet av de bygdeborgene vi kjenner til i Steinkjer. Klingerhaugen ligger i Inderøy på grensen mot Steinkjer. Plasseringen av bygdeborgene var selvsagt avhengig av de mulighetene terrenget ga, men den antyder likevel et visst mønster: I hovedsak befinner de seg langs innfartsveiene til det sentrale Steinkjer. Indre del av Beitstadfjorden og området rundt utløpet av Byaelva var beskyttet både fra nordvest, nordøst, øst og sør.

19

3 2 1

KART: NTFK Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com