This page contains a Flash digital edition of a book.
GJÆVRAN

forts.

Adkomst til området via Vassaunet

18

GJÆVRANSLOTTET

Oppe på en markant ås ca 2,5 km nord for Gjævran gård ligger restene av en bygdeborg, Gjævranslottet. Sporene etter denne borgen vises nå som overgrodde steinmurer. På tre sider av åsen er det bratt og ufremkommelig. På den fjerde og lettest tilgjengelige siden, der stien går i dag, støter vi først på en ytter-mur. Innenfor denne, og litt høyere opp ligger en større og kraftigere mur som fortsetter langs hele sørøstsiden av åsen. Muren antas å ha vært fundamentet for en trepallisade, og åsen har på denne måten vært ”umulig” å bestige. Anlegg som dette har mest sannsynlig vært brukt som tilfluktssted og vaktposter i urolige tider. En undersøkelse i 1994 ga funn fra den utraste muren som viste en datering til tiden 400 - 600 e.Kr. Da ble det også funnet en overstein til en dreiekvern, noe som tyder på at folk oppholdt seg på bygdeborgen over lengre perioder. I 1999 ble det foretatt en ny mindre undersøkelse inne på selve borgområdet, nær et lite oppkomme. Her fikk man dateringen sen vikingtid, og dette viser at bygdeborgen, kanskje på forskjellige måter, har vært i bruk gjennom flere hundre år.

T.h.: Kvernsteinen som ble funnet ved undersøkelsen i 1994. Den lå i en av sjaktene som ble gravd gjennom muren.

Kart over Gjævranslottet, oppmålt av forstkandidat Johs. Petersen i 1928.

KART: NTFK

FOTO: ASBJØRN LINDMO Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com