This page contains a Flash digital edition of a book.
De groene, duurzame en snelle oplossing voor


veilige bermverhardingen


Bermcrete® van Mebin


De groene verharde berm Bermcrete®


is ontworpen voor


toepassing in de wegenbouw. Het wordt geleverd onder KOMO- certifi caat en voldoet aan het Bouwbesluit. De betonspecie wordt aangebracht langs de weg en vormt een vlak, nagenoeg horizontaal oppervlak met voldoende draagkracht. Omdat begroeiing mogelijk is, ervaart de weggebruiker de bermverharding niet als een verbreding van de rijbaan.


Open structuur: onverharde uitstraling door begroeiing • Open oppervlaktestructuur door 25 % holle ruimten.


• Gras kan wortelen in het beton. Wortels blijven beschermd in de holle ruimte.


• Drainerende eigenschappen gegarandeerd.


• Vorstbestendig.


Snelle verwerking, minder verkeershinder • Uitgekiende samenstelling, aardvochtig verwerkt: kan onder alle weersomstandigheden met een wegenbouwmachine in één werkgang aangebracht worden.


• Tot 4 kilometer per dag, in tegenstelling tot de 500 meter met traditionele grasbetontegels.


• Kortere buitendienststelling van de weg: minder hinder voor het verkeer.


Volledig op uw maat • Bermcrete®


kan in vrijwel iedere


dikte en breedte worden verwerkt. Meer weten over Bermcrete®


of


andere slimme en economische toepassingen van Mebin? www.mebin.nl


Hoe realiseert u een duurzame, veilige berm met een uitzicht dat weg- gebruikers niet uitnodigt om er gebruik van te maken? Bermcrete®


is duurzaam beton voor bermverharding op maat. Omdat begroeiing mogelijk is, krijgt de verharding de uitstraling van een berm. Met Bermcrete® berm bovendien sneller aangelegd worden, met minder verkeershinder.


van Mebin kan die


Mebin BV Pettelaarpark 30


T: 073 - 640 11 60 E: info@mebin.nl


5216 PD ’s-Hertogenbosch F: 073 - 640 13 10 I: www.mebin.nl


■ ■


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48