This page contains a Flash digital edition of a book.
Siert Saes van Covalent: ‘De meeste dromen zijn bedrog’


’s Ochtends word ik wakker met de geur van verse koffi e die mijn slaapkamer binnen- komt. Ik ga aan tafel zitten en de gordijnen openen zich. Het ontbijt bestaat uit een bakje yoghurt met Cruesli, de koelkast bestelt bij de supermarkt nieuwe yoghurt aangezien het pak bijna leeg is. Na het ontbijt zet ik mijn bril op en stap ik op de fi ets.


ls beheerder van de ‘Dromenwijk’ ben ik verantwoor- delijk voor het optimaal laten functioneren van mijn assets. Wanneer ik langs een gemaal fi ets, zie ik mid- dels mijn Virtual-Reality-bril dat de werktuigbouwkundige in- stallaties rood kleuren. Op kantoor open ik het 3D-model van de ‘Dromenwijk’, en kijk naar de gegevens die bekend zijn van dit specifi eke gemaal. Daar zie ik dat de aannemer verant- woordelijk voor het onderhoud aan het gemaal failliet is ge- gaan. Ik klik op het virtuele gemaal en haal direct alle relevan- te gegevens op. Wat zijn de eisen, de prestaties, garanties, storingsmeldingen, openstaande inspecties, onderhoudsregi- mes, etc. Het model selecteert automatisch een vijftal aanne- mers die de taak kunnen uitvoeren. Deze aannemers vullen de benodigde data in het model in en aan de hand daarvan worden de effecten doorgerekend. Aan de hand van de bij- gewerkte begrotingen, onderhoudsbudgetten, planningen en beloofde prestaties wordt een keuze gemaakt. Het werk wordt gegund aan de best presterende aannemer op dit gebied en het gemaal wordt weer in de staat gebracht die in het contract geëist wordt.


A Voordelen voor de gebruiker


Het is vrijdag, einde werkwerk, een lekker weekendje aan zee staat op de planning. Mijn eigen appartement heb ik op Air- bnb aangeboden. Ook helemaal hip tegenwoordig, alles de- len. Ik heb er geen behoefte aan dat mensen in mijn garde- robe en berging gaan neuzen en ze hoeven ook niet op een andere verdieping te zijn dan waar mijn appartement is ge- vestigd. Dit stel ik in op een pasje wat ik de ‘huurders’ heb toegezonden. De lift stop automatisch op de juiste etage en


Siert Saes is consultant infrastructuur bij Covalent en bezoekt vanuit zijn functie, opleiding en interesse het BIM event op 10 december in Maarssen; een interactieve en informatieve dag waar u samen met BIM-professionals en vakgenoten kennis, ervaringen en tips deelt, oplossingen genereert en nieuwe ideeën opdoet.


Meer informatie: www.bouw-instituut.nl/BIM Nr.7 - 2015 OTAR O Nr.7 - 2015 TAR 23


alleen de deuren naar de hal, woonkamer, keuken, badkamer en keuken gaan van het slot af. Op het moment dat de ‘huurders’ arriveren zijn de technische installa-


ties weer gaan werken en is het behaaglijk in huis.


Het is geen droom! Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het hanteren van een logische data structurering, laat dit nu net iets zijn waar BIM ontzettend goed in is. Het linken van allerlei soorten data die worden gekoppeld aan de meest logische structuur, namelijk een virtuele weergave van de asset zelf. Vandaar dat boven- staande geen bedriegende droom is, maar de keiharde wer- kelijkheid! De voordelen van BIM zijn legio, in de ontwerpfase en realisatiefase begint dit inmiddels te landen, maar laten we de voordelen van BIM voor de gebruiker dan ook direct om- armen en gebruiken!


10 december 2015 ► De Fabrique, Maarssen


Virtual Reality


Communicatie stroomlijnen


Reductie van


faalkosten


Open BIM


Tool voor besluit


vorming www.bouw-instituut.nl/BIM #BIMevent Infra


Zorg Woning bouw


Overheid BIM het


Tool van de toekomst Tool van nu


samen werking


Keten


Reductie van


bouwkosten PRIMEUR Festivalexperience voor BIM!


Asset manage- ment


Beheer & Onderhoud


event


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48