This page contains a Flash digital edition of a book.
8 december: Asfaltdag Duurzaamheid en veel tinten grijs


Duurzaamheid, groen, innovaties, energie en milieu. Social media, congressen en andere me- dia zijn er druk mee en terecht. Op de Asfaltdag op 8 december in De Flint te Amersfoort staat duurzaamheid in de asfaltbranche dan ook centraal.


Tekst: Hein Boomars, VBW Asfalt D


e wegenbouw staat voor een grote veranderopga- ve zo bleek tijdens de Asfaltdag 2014. Veranderin- gen vanwege ontwikkelingen in voertuigtechnologie, voorschriften en duurzaamheid. Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in de aspecten rond duurzaamheid en hebben de nodige veranderingen plaatsgevonden op het gebied van de voorschriften. Binnen de VBW houden de permanente commissies Technische re- gelgeving en Europa (PCT) en Duurzaamheid (PCD) zich bezig met vele van deze onderwerpen. Vanuit de top 10 van aan- dachtspunten van beide commissies is het programma van de Asfaltdag 2015 ontstaan.


Permanente Commissie Technische Regelgeving en Europa (PCT) Een weggebruiker wil een veilige en comfortabele weg die al- tijd beschikbaar is. De opdrachtgever wil dit gerealiseerd heb- ben tegen lage lifecycle kosten. Vervolgens wil een opdracht- nemer de gewenste kwaliteit leveren tegen zo laag mogelijke aanlegkosten. Hoe kunnen we elkaar stimuleren om de bes- te kwaliteit te leveren? Functioneel specifi ceren met optima- le kansen voor innovaties biedt deze mogelijkheden. De PCT werkt aan de randvoorwaarden om dit mogelijk te maken en heeft daarbij aandacht voor de ontwikkelingen in Europa.


42 Nr.7 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48