This page contains a Flash digital edition of a book.
Aanpassing rioolzinker


Als gevolg van de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal in Tilburg, moest de bestaande gemeentelijke rioolzinker aangepast worden aan het nieuwe kanaalprofiel. Een mooie uitdaging voor Strukton Infratechnieken om dit project binnen een krap tijdsbestek uit te voeren, terwijl de afvoerdebieten continue gewaarborgd moeten zijn en de omge- ving en scheepvaart geen hinder mogen ondervinden van de werkzaam- heden.


Over de bestaande, in bedrijf zijnde, rioolleidingen met een diameter van 2250 mm zijn prefab gewapend betonnen ‘omleidingsputten’ gebouwd. Vanaf deze putten is het nieuwe tracé naar de nieuwe zinkerputten aan weerszijden van het kanaal aangelegd. Tussen de zinkerputten wordt onder het kanaal de rioolstroom verdeeld over een tweetal buizen met een inwendige diameter van1200 mm voor de droogweerafvoer en 2000 mm voor de grotere afvoerdebieten bij regen. Deze gewapend betonnen leidingen met plaatstalen kern zijn vanuit tijdelijke damwandkuipen met onderwaterbeton middels gesloten frontboringen onder het Wilhelminakanaal aangebracht.


Om tijd te winnen zijn beide boringen gelijktijdig uitgevoerd, één vanuit de zuidelijke- en de ander vanuit de noordelijke bouwkuip. De boormachine verzorgde een waterdichte overgang naar de omgeving en freesde de grond weg, mengde deze met boorvloeistof en voerde dit via leidingen door de buis af naar het werkterrein. De nieuwe rioolbuizen, met een wer- kende lengte tussen de 3 en 6 meter, zijn in de bouwkuip aangelegd en door middel van hydraulische cilinders weggeperst. Op deze wijze is de rioolstreng buis voor buis onder het kanaal door geboord.


Na de realisatie van de nieuwe leidingen en putten is tijdens een droge dag de rioolstroom gebufferd in het bestaande stelsel en is de nieuwe lei- ding in gebruik genomen. De volgende uitdaging uit het project was het verwijderen van de oude, vervallen zinkers uit het kanaal en door de waterkeringen. De leidingen zijn onder water vrij gegraven en met behulp van groot materieel met hydraulische scharen en knijpers letterlijk uit het water gevist.


Meer informatie: www.struktoninfratechnieken.nl


Nr.7 - 2015 OTAR O Nr.7 - 2015TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48