This page contains a Flash digital edition of a book.
gebied van effi ciëntie, kwaliteit, risicobeheersing en kosten- reductie. Een BIM-model biedt kansen om alle informatie van de huidige veelheid aan systemen aan elkaar te koppelen of eenmalig vast te leggen en meervoudig te gebruiken. Rijkswaterstaat heeft BIM inmiddels omarmd. “Rijkswater- staat juicht het toe als de aannemer gaat werken met BIM. Door digitale 3D-modellen te gebruiken kun je veel bouwfou- ten voorkomen die je op tekeningen niet zag. Het leidt dus tot minder bouwfouten, de kosten gaan naar beneden en het leidt tot betere kwaliteit”, zegt Jaap Bakker, senior adviseur bij Rijkswaterstaat.


In de aanlegwereld heeft BIM met name voor gebouwen een grote vlucht genomen. “Voor een aannemer is het ook heel lo- nend om BIM te gebruiken, aldus Bakker. “Intussen zie je ook steeds meer dat BIM wordt gebruikt in de infrawereld. Een goed voorbeeld van een aantal jaar geleden is de bouw van geluidsschermen langs de A2. Het gehele productieproces, van ontwerp tot realisatie, is in BIM gebeurd.”


Levenscyclus Voor Rijkswaterstaat is BIM een manier om digitaal samen te werken met de markt, zowel bij de uitvraag als bij gegevensle- veringen van de aannemer. “Voor elk object in het BIM-model heeft Rijkswaterstaat precies aangegeven wat het wil weten in een Object Type Library (OTL) en een Informatie Levering Specificatie (ILS).” Rijkswaterstaat ziet namelijk ook grote voordelen voor de fase na oplevering van een project. “De in- formatie willen we dan ook kunnen gebruiken voor de rest van de levenscyclus, voor beheer en onderhoud. Dat kunnen we borgen door een goede OTL en ILS af te spreken.”


Dat biedt niet alleen meerwaarde voor de instandhouding, maar ook bij de aanpassing van aangelegde infrastructuur in de toekomst. Volgens Bakker zal dat steeds vaker gaan ge- beuren. “We zullen bijvoorbeeld veel minder vaak nieuwe we- gen aanleggen, maar wel wegen vervangen of verbreden. Je moet dan goede informatie beschikbaar hebben over die we- gen. Het gaat dan over assetmanagement. De tijd dat iemand bij een organisatie alle informatie in zijn hoofd had, is voorbij. Het gebruik van BIM is een onvermijdelijke en noodzakelijke ontwikkeling, die veel geld moet gaan besparen.”


Maar heel simpel is dat allemaal niet. “De kans is groot dat de data-ordening die wij willen ontvangen anders is dan de ma- nier waarop de aannemer informatie verzamelt in zijn eigen


systemen. Zijn leveranciers spreken ook niet de RWS-taal vol- gens OTL. Hij moet dus veel werk verzetten om alles foutloos in het BIM-model in RWS-format aan te leveren. Het is com- plex, want iedereen gebruikt zijn eigen taal en defi nities. Een voorbeeld: de ene partij heeft het over een boogbrug, een an- der over een spoorbrug. Ze kijken naar hetzelfde object, maar door een verschillende bril.”


Vertaalmachine Naast de OTL wordt daarom sectorbreed, onder leiding van de Bouw Informatie Raad, gewerkt aan het ontwikkelen van een soort ’vertaalmachine’. Bakker: “Centraal staat een ge- meenschappelijke taal in de CB-NL (Conceptenbibliotheek voor de Nederlandse Bebouwde Omgeving, red.). Je kunt je eigen taal hierop mappen, bijvoorbeeld door aan te geven dat je boogbrug eigenlijk een brug is met een vormeigenschap boog. De spoorbrug blijkt ook gewoon een brug, maar met een eigenschap dat daar een spoor over loopt. In werkelijk- heid kun je dus een brug hebben met beide eigenschappen. Die kun je laten vertalen via de CB-NL. Het is heel belangrijk dat al deze ontwikkelingen doorgaan, want er zijn nu alleen al 18 grote projecten bij Rijkswaterstaat in voorbereiding of uit- voering waarbij OTL wordt gebruikt. Het is dus geen ver-van- mijn-bed-show. Vele partijen in de sector krijgen hiermee te maken.”


Uitdaging


Als het gaat om het gebruik van BIM voor beheer en onder- houd, heeft Rijkswaterstaat zelf ook nog een flinke weg te gaan. “In assetmanagement gebruikt Rijkswaterstaat zelf nog geen 3D. Bovendien hebben we nu vele systemen die alle- maal een eigen taal spreken, en informatie opgeslagen van de objecten buiten in die taal. Die moet je dus aan elkaar zien te bakken aan de hand van de OTL. Dat wordt een hele uit- daging. De digitale uitwisseling van informatie is een enorme stap, die veel geld kost. Bovendien, als je niet in staat bent een BIM-model vanuit een aanlegsfeer over te nemen heb je ook een groot probleem. Vroeger had je een papieren archief, maar als je een volledig digitaal BIM-model opgeleverd krijgt, dan moet je de informatie wel voor de toekomst op beheerba- re wijze kunnen afnemen.”


SAA project Een groot BIM-project is de weguitbreiding Schiphol-Amster- dam-Almere. “In een aantal deelprojecten is BIM toegepast. Het is een leerproces met vallen en opstaan. Maar er wordt op


Nr.7 - 2015 OTAR O Nr.7 - 2015TAR 19


Bron: RWS


Bron: RWS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48