This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Standaardisering zorgt voor veel gemak’


Ingenieursbureau Drechtsteden ziet toekomst in NLCS


B


Ja, er was behoefte aan een tekenstandaard. Aan duidelijkheid, overdraagbaarheid en gebruiks- gemak. Maar tegelijkertijd wilde Ingenieursbureau Drechtsteden uit Dordrecht zijn civiele teke- ningen wel een eigen ‘handtekening’ blijven meegeven. Inmiddels werken zo’n 30 medewerkers met de NLCS, via het programma InfraCAD. Daarin komen beide werelden samen. “Het werkt veel fl exibeler dan velen hadden verwacht”, aldus manager civiel Anton van Alphen. innen de Drechtsteden vervullen zes gemeenten (Al-


blasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Pa- pendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) samen verschil-


lende overheidstaken (zie kader). Het ingenieursbureau werkt sinds 2014 volgens de NLCS, de Nederlandse CAD Stan- daard. Voor Anton van Alphen is het duidelijk dat de NLCS voor eenduidigheid in civiele tekeningen zorgt: “We hadden hier al een aantal jaren een sterke behoefte aan standaardise- ring van tekeningen. De NLCS bleek de richtlijn die we zoch- ten. Toen we vorig jaar onze ICT-omgeving moderniseerden, konden we er ook daadwerkelijk mee gaan werken. Nu maken we al onze bestektekeningen volgens deze landelijke richtlijn.”


Eenduidigheid Werken volgens de NLCS zorgt volgens Van Alphen voor veel gemak, want tekeningen zijn nu veel gemakkelijker overdraag- baar: “Intern, maar ook extern ontstaan er veel minder mis- verstanden dan voorheen. De standaardisering is voor alle


partijen goed. Als ingenieursbureau willen we graag met eenduidig product naar buiten treden. En we dragen effectief digitale bestanden over zónder dat er informatie verloren gaat. De kans op fouten neemt daardoor af en de faalkosten wor- den geminimaliseerd. Voorheen drukten de meeste tekenaars toch graag een eigen stempel op hun ontwerp, met als gevolg dat het een ander soms veel tijd en energie kostte om met die betreffende tekening verder te werken. Dankzij de NLCS praat je nu allemaal over hetzelfde.”


partijen goed. Als ingenieursbureau willen we graag met een


Twijfels verdwijnen Toch was er vooraf best wat scepsis over de nationale te- kenstandaard. “Een aantal collega’s had best wat twijfels. Ze hadden verwacht dat de NLCS niet fl exibel genoeg zou zijn en dat veel zaken onveranderbaar ingesteld zouden moeten worden. Dat bleek reuze mee te vallen. Daarom denk ik dat deze ontwikkeling verder gaat. Ik zie in de toekomst voor onze sector de NLCS en BIM (Bouw Informatie Model) dichter naar Nr.7 - 2015 OTAR


O Nr.7 - 2015TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48